Viešųjų ir privačių interesų derinimas

Finansų ministerijos vidaus administravimo procedūras, įgaliojimus ir įpareigojimus darbuotojams, reikalingus jiems įgyvendinant Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatas dėl privačių interesų deklaravimo ir deklaracijose pateiktų duomenų kontrolės, reglamentuoja Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-12-08 įsakymas Nr. 1K-426 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų įgyvendinimo Finansų ministerijoje“ (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 1K-313 redakcija ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. sausio 21 d. įsakymas Nr. 1K-17).

Atnaujinimo data: 2023-11-12