Daugiau informacijos apie "Naujos kartos Lietuva" planą rasite svetainėje: https://esinvesticijos.lt/2021-2026-m-planas-naujos-kartos-lietuva/apie-plana-naujos-kartos-lietuva

Oficiali Europos Komisijos svetainė apie Naujos kartos Lietuva“ planą. 

Naujos kartos Lietuva plano keitimas buvo priimtas 2023 m. lapkričio 10 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimu, kuriuo iš dalies keičiamas 2021 m. liepos 28 d. Įgyvendinimo sprendimas dėl Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įvertinimo patvirtinimo. Jį rasite ČIA (EN), o pakeistą detalų įsipareigojimų priedą ČIA  (EN)

Naujos kartos Lietuva planas (aktuali versija iki 2023.11.10)

(Planas buvo priimtas 2021 m. liepos 28 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimu dėl Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano patvirtinimo. Jį rasiteČIA (EN), o detalų įsipareigojimų priedą ČIA (EN))

„Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo laikinąją tvarką rasiteČIA. (2021-07-07 patvirtintos laikinos projektų administravimo taisyklės („Dėl 2021–2027 m. ES fondų ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis finansuojamų ar iš dalies finansuojamų projektų įgyvendinimo laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“, FMĮ 1K-240 ). Taisyklės taikomos valstybės projektams, kurie bus finansuojami 2021–2027 m. ES fondų arba RRF lėšomis, jomis nustatoma projektų atrankos, sprendimų dėl jų finansavimo priėmimo ir projektų įgyvendinimo tvarka.)

"Naujos kartos Lietuva" administravimo taisykles Nr. 1K-237 patvirtintas 2022-06-22 d. rasite ČIA.

2022 m. kovo 1 d. Europos Komisija priiėmė Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės metinę ataskaitą, kurioje pateikiama Priemonės įgyvendinimo apžvalga. Metinę ataskaitą galite rasti čia.

„Naujos kartos Lietuva“

Europos Komisija (EK), reaguodama į COVID-19 sukeltas ekonomines ir socialines pasekmes, 2020 m. gegužės 20 d. pristatė Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę (EGADP, angl. – RRF), kuri finansuos valstybių narių struktūrines reformas ir skatins ūkio atsigavimą, prioritetą teikiant žaliajai ir skaitmeninei pertvarkai ir 2019-2020 m. Tarybos rekomendacijų įgyvendinimui. (Tarybos 2019 m. rekomendacijos)

Pagal priemonę, Lietuvai iš viso yra numatyta 2,225 mlrd. eurų dotacijoms ir iki 3 mlrd. Eurų paskoloms.

Žalioji pertvarka ir skaitmeninė transformacija yra visos ES prioritetai, kuriems kiekviena šalis narė turi skirti mažiausiai, atitinkamai 37 ir 20 proc. priemonės lėšų. Kiti nacionalinio plano projekte išskirti prioritetai yra susiję su Europos Tarybos rekomendacijų Lietuvai įgyvendinimu.

Finansavimo išmokėjimai bus susieti su Plane numatytų tikslų ir įsipareigojimų pasiekimu, kurį reguliariai vertins EK.

Naujas.png

 

 

Atnaujinimo data: 2024-02-01