Pranešimai apie korupciją

Informaciją apie pažeidimus Finansų ministerijoje galite pateikti Finansų ministerijai – vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu – elektroninio pašto adresu[email protected] .

Apie įtariamą galimai neskaidrų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų investavimą ar administravimą galite pranešti Europos Sąjungos investicijų Lietuvoje svetainėje adresu https://2021.esinvesticijos.lt/korupcijos-prevencija.

Pranešimus apie korupcijos apraiškas Finansų ministerijos, finansų ministro valdymo sritims priskiriamų įstaigų ir valstybės valdomų įmonių, kuriose Finansų ministerija yra akcijų valdytoja arba įgyvendina savininko teises ir pareigas, darbuotojų galimus pažeidimus, susijusius su Finansų ministerijos, minėtų įstaigų ir įmonių veikla, galite pateikti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos svetainėje„Pateikti pranešimą apie korupciją“.

Finansų ministerijos vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu [email protected] gautos informacijos apie pažeidimus Finansų ministerijoje teikimo, priėmimo, registravimo, vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką nustato Informacijos apie pažeidimus administravimo Finansų ministerijoje tvarkos aprašas.

Informacinis pranešimas apie asmens duomenų tvarkymą – /uploads/finmin/documents/files/Asmenims%20kurie%20kreipiasi%20%C4%AF%20FM%20su%20prnae%C5%A1imu%20apie%20galim%C4%85%20korupcijos%20atvej%C4%AF%20FM(3).pdf

Atnaujinimo data: 2023-11-12