Apskaitos duomenys pagal ES Tarybos direktyvą Nr. 2011/85/ES

Šiame skyriuje skelbiami apskaitos duomenys pagal ES Tarybos direktyvą Nr. 2011/85/ES.

Derinamoji lentelė parodo perėjimo nuo pinigų apskaitos principu grindžiamų duomenų prie ESS 2010 standartu pagrįstų duomenų metodiką.

Mėnesio duomenys apima centrinės valdžios ir socialinių apsaugos fondų apskaitos duomenis, o ketvirčio – vietos valdžios apskaitos duomenis.

Valstybės ir savivaldybių biudžetų duomenys parengti pagal teikiamas biudžeto vykdymo ataskaitas, t.y. pinigų principu, o visi kiti fondai, įstaigos ir įmonės teikia duomenis, paskaičiuotus kaupimo principu.

Kiti duomenys:

Atnaujinimo data: 2024-03-25