Finansų ministerijoje tvarkomi asmens duomenys ir asmens duomenų tvarkymo tikslai

 

Finansų ministerijoje asmens duomenys, laikantis Reglamento (ES) 2016/679 5 straipsnyje nustatytų principų, tvarkomi šiais tikslais.

 

Finansų ministerijos valdomose valstybės informacinėse sistemose ir registruose esantys asmens duomenys, kurių tvarkymo tikslai ir baigtiniai tvarkomų asmens duomenų sąrašai nurodyti atitinkamuose Finansų ministerijos valdomų valstybės informacinių sistemų ir registrų nuostatuose, tvarkomi siekiant įvykdyti teisės aktuose nustatytas funkcijas ir (ar) prievoles. Detalesnę informaciją galite rasti skiltyje "Informacija apie Finansų ministerijos valstybės informacinėse sistemose ir registruose tvarkomus asmens duomenis".

Atnaujinimo data: 2023-11-21