Veiksmai, jeigu duomenų subjektas mano, kad jo teisės yra pažeistos

Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną visais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Reglamentą (ES) 2016/679, elektroniniu paštu [email protected], tel. (8 5) 239 0285.

Duomenų subjektas Finansų ministerijos veiksmus (neveikimą), susijusius (-usį) su duomenų subjekto teisių įgyvendinimu, gali skųsti pats arba jo atstovas, taip pat jo įgaliota įstaiga, organizacija ar asociacija, atitinkanti Reglamento (ES) 2016/679 80 straipsnio reikalavimus, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, taip pat Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

Reglamento (ES) 2016/679taikymo stebėseną Lietuvos Respublikoje atsakinga Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija:

Kontaktinė informacija:

Adresas: L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius

Tel. nr. (8 - 5) 271 2804, 279 1445

Faks. nr. (8 - 5) 261 9494

El. paštas: [email protected] 

https://vdai.lrv.lt/ 

Atmintinė asmenims, ketinantiems kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją

Atnaujinimo data: 2023-11-12