Euras šiuo metu yra bendra 19 Europos Sąjungos valstybių (Airijos, Austrijos, Belgijos, Estijos, Graikijos, Ispanijos, Italijos, Kipro, Maltos, Latvijos, Lietuvos, Liuksemburgo, Olandijos, Portugalijos, Prancūzijos, Slovakijos, Slovėnijos, Suomijos ir Vokietijos) valiuta.

Euras, kurį atsiskaitymams kasdien naudoja daugiau nei 330 mln. euro zonos ir kitų šalių gyventojų, įvestas 1999 metais. Iš pradžių jis naudotas atsiskaitymams negrynaisiais pinigais, o nuo 2002 m. sausio 1 d. dvylikoje euro zonos valstybių į apyvartą išleisti grynieji pinigai - eurų banknotai ir monetos. Be praktinių aspektų ši valiuta tapo ir vienu iš europiečio tapatybės simbolių.

Lietuvos dalyvavimas Euro grupėje

Lietuvai 2015 m. sausio 1 d. įstojus į euro zoną, Lietuvos Respublikos atstovai, kartu su kitų 18 euro zonos valstybių atstovais, dalyvauja Euro grupės, Euro darbo grupės ir kituose posėdžiuose, kuriuose svarstomi klausimai, susiję su bendra atsakomybe už eurą.

Lietuvos Respublikos finansų ministras dalyvauja Euro grupės, kurią sudaro euro zonos finansų ministrai, posėdžiuose. Euro grupė paprastai posėdžiauja kartą per mėnesį Ekonomikos ir finansų reikalų tarybos (ECOFIN) posėdžio išvakarėse. Euro grupės pagrindinis uždavinys – užtikrinti glaudų euro zonai priklausančių valstybių narių ekonominės politikos derinimą. Kitas jos tikslas – skatinti sudaryti sąlygas spartesniam ekonomikos augimui.

Euro grupė savo pirmininką renka 2,5 metų kadencijai. Šiuo metu pirmininko pareigas eina Portugalijos finansų ministras Mario Centeno.

Euro įvedimas Lietuvoje

Tapdama Europos Sąjungos nare, Lietuva (kaip ir kitos valstybės, įstojusios į šią sąjungą 2004 metų gegužės 1-ąją) įsipareigojo įsivesti bendrąją valiutą eurą iš karto, kai tik atitiks konvergencijos (Mastrichto) kriterijus.

Pagrindiniai teisės aktai ir kiti dokumentai, susiję su euro įvedimu Lietuvoje:

Atnaujinimo data: 2024-01-02