ES regioninis bendradarbiavimas

Europos Sąjunga teikia didelę reikšmę ES regionų bendradarbiavimui su kitų žemynų regionais, visų pirma Azija ir Afrika. Tarpregioninio bendradarbiavimo skatinimui ES egzistuoja ir įvairūs formatai bei finansiniai instrumentai, padedantys plėtoti ryšius tarp regionų įvairiose srityse, tarp jų − ir ekonomikos bei finansų sektoriuose.

Azijos ir Europos susitikimas

Azijos ir Europos susitikimas – ASEM – (Asia-Europe meeting) yra nuo 1996 m. veikiantis ir šiuo metu 53 nares vienijantis neformalus bendradarbiavimo forumas. Jame dalyvauja 28 ES valstybės narės, 2 Europos šalys (Norvegija ir Šveicarija), Europos Komisija, 21 Azijos valstybių bei Pietryčių Azijos tautų organizacija (ASEAN – Association of South-East Asian Nations).

Pagrindinis ASEM tikslas – stiprinti ryšius ir gerinti tarpregioninį bendradarbiavimą abipusės pagarbos ir lygiateisės partnerystės pagrindais. Forumo veikla skirstoma į politinę, ekonominę ir socialinę kryptis. Ekonominėje srityje siekiama kuo geriau prisitaikyti prie ekonominės globalizacijos stiprinti verslo struktūras tarp regionų, vystyti inovacijas finansų srityje, stiprinti euro vaidmenį bei mažinti investicijų ir prekybos barjerus.

Bendradarbiavimas šiame forume vyksta įvairiais formatais, aukščiausias iš jų yra kas dveji metai vykstantis ASEM viršūnių susitikimas, kuriame priimami strateginiai politiniai sprendimai dėl tolesnio vystymosi krypčių. ASEM susitikimai organizuojami pakaitomis Europoje ir Azijoje. Kas dvejus metus taip pat organizuojami ASEM šalių narių finansų ministrų susitikimai, kuriuose dalyvauja ir Finansų ministerijos atstovai.

Europos Sąjungos partnerystės su Viduržemio jūros šalimis organizacija

Europos Sąjungos partnerystės su Viduržemio jūros šalimis organizacija (FEMIP – Facility for Euro-Mediterranean Investment and Partnership) įsteigta 2002 m. siekiant remti Viduržemio jūros šalių ekonominį ir socialinį vystymąsi.

Organizacijoje dalyvauja visos Europos Sąjungos šalys narės ir 9 Viduržemio regiono valstybės (Alžyras, Egiptas, Vakarų Krantas su Gazos ruožu, Izraelis, Jordanija, Marokas, Libanas, Sirija, Tunisas).

FEMIP prioritetai – parama privačiam sektoriui (visų pirma smulkioms ir vidutinėms įmonėms, bei pramonės sektoriui) ir investicijoms palankios aplinkos kūrimas gerinant infrastruktūrą energetikos, transporto, telekomunikacijų, aplinkos, žmogiškojo ir socialinio kapitalo srityse. Įgyvendinant šiuos prioritetus siekiama skatinti verslo augimą ir darbo vietų kūrimą. FEMIP lėšomis finansuojami privataus ir viešojo sektoriaus projektai, investuojama į privačių įmonių nuosavą kapitalą ir teikiama techninė pagalba Viduržemio jūros regione.

FEMIP formate svarbiausi sprendimai priimami vienoje iš partnerystėje dalyvaujančių šalių kasmet rengiamuose ES ir Viduržemio jūros šalių finansų ministrų susitikimuose. Juose tvirtinamos metinės ataskaitos, aptariamos investavimo strategijos bei ateities veiklos gairės.

Atnaujinimo data: 2024-01-02