Atviri duomenys

Atviri Lietuvos finansai Šioje svetainėje atveriami susisteminti ir detalūs Lietuvos viešųjų finansų duomenys, kurių šaltiniai yra biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkiniai. Duomenų atvėrimo tikslas yra užtikrinti valstybės finansinių duomenų viešumą, paskatinti domėjimąsi valstybėje vykstančiais finansų valdymo procesais, sudaryti prielaidas didesniam viešojo sektoriaus subjektų veiklos skaidrumui ir suprantamumui.

2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijos Lietuvoje Šioje svetainėje skelbiama detali informacija apie įgyvendintus ir įgyvendinamus projektus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą. Taip pat skelbiama informacija apie galimybes gauti finansavimą iš ES fondų investicijų projektų įgyvendinimui, konkursiniai kvietimai teikti paraiškas, pirkimų skelbimai.

Nuorodos į pakartotinai naudoti teikiamus skaitmeninių dokumentų rinkinius, esančius Skaitmeninių dokumentų rinkinių portale:

Valstybės, savivaldybių ir fondų veiklos rezultatų ataskaitos duomenys

Valstybės, savivaldybių ir fondų finansinės būklės ataskaitos duomenys

Viešojo sektoriaus subjektų veiklos rezultatų ataskaitų duomenys

Viešojo sektoriaus subjektų finansinės būklės ataskaitų duomenys

Savivaldybių išlaidų biudžetai

Savivaldybių pajamų biudžetai

Valstybės išlaidų biudžetas

Valstybės pajamų biudžetas

Valstybės, savivaldybių ir fondų išlaidų biudžetas

Valstybės, savivaldybių ir fondų pajamų biudžetas

Mokėjimai valstybės biudžeto lėšų gavėjams

Atnaujinimo data: 2023-11-12