Finansinės rizikos valdymo gairės

Finansų ministerija kartu su Ekonomikos ir inovacijų ministerijos specialistais parengė Rekomendacines finansinės rizikos valdymo gaires valstybės valdomoms įmonėms.

Šiomis gairėmis rekomenduojami esminiai principai, kuriais remiantis būtų formuojama valstybės valdomų įmonių finansinės rizikos valdymo politika. Finansų ministerija tikisi, kad gairės bus naudingos įmonių vadovams  ir įmonės peržiūrės esamus arba patvirtins naujus savo finansinės rizikos valdymo politikos aprašus. Tai padidins finansinių įmonių išteklių valdymo efektyvumą. Finansinės rizikos valdymo gairės yra rekomendacinio pobūdžio, dėl to įmonės gali pasirinkti kitus rizikos valdymo kriterijus, nes tinkamas rizikos valdymas yra kiekvienos įmonės vadovybės atsakomybės sritis.

Šiomis gairėmis pateikiamos rekomendacijos skirtos viešosioms įstaigoms, akcinėms bendrovėms ir uždarosioms akcinėms bendrovėms, kurių kontrolinio akcijų paketo savininkai arba steigėjai yra valdžios sektoriui priskiriami ūkio subjektai.

Gairės detalizuoja finansinės rizikos valdymo principus, kurie taikytini valdant valstybės valdomų įmonių lėšas einamosiose komercinių bankų sąskaitose, investuojant laikinai laisvus valstybės valdomų įmonių piniginius išteklius, taip pat sudarant išvestinių finansinių priemonių sandorius.

Atnaujinimo data: 2024-07-02