Informacija apie organizacines ir technines duomenų saugumo priemones

Finansų ministerija, kaip duomenų valdytoja, privalo įgyvendinti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus organizacinius ir techninius duomenų saugumo užtikrinimo reikalavimus.

Pagrindiniai teisės aktai, kuriais vadovaujantis Finansų ministerijoje diegiamos organizacinės ir techninės duomenų saugumo priemonės:

Be Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir tarptautiniuose standartuose nustatytų reikalavimų įgyvendinimo, Finansų ministerija įgyvendina Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Finansų ministerijoje tvarkos apraše, Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklėse ir kituose teisės aktuose, kurie reglamentuoja Finansų ministerijos atliekamą asmens duomenų tvarkymą ir duomenų apsaugą, nurodytas organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones, skirtas tinkamam asmens duomenų saugumui, taip pat apsaugai nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo užtikrinti.

Atnaujinimo data: 2023-11-21