Leidimai valstybės skolininkams

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymu (Žinios, 1996, Nr. 86-2045; 2004, Nr. 3-41) Lietuvos Respublikos fizinis ar juridinis asmuo, išskyrus bankus ir savivaldybes, pagal sutartį, sudarytą su valstybe, arba pagal kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus gavęs paskolą iš valstybės vardu gautos paskolos lėšų ir įsipareigojęs valstybei dėl jos naudojimo ir grąžinimo, arba gavęs paskolą pagal sutartį, sudarytą su vidaus ar užsienio kreditoriumi, arba pagal kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus, kurių sąlygų įvykdymą garantuoja valstybė, iki visiško turtinių įsipareigojimų įvykdymo be Finansų ministerijos arba VĮ Turto banko, kai ši VĮ administruoja Finansų ministerijos perduotas paskolas ir kitus turtinius įsipareigojimus, raštiško leidimo ir nesuderinę sąlygų šiems veiksmams atlikti neturi teisės:

1) reorganizuoti juridinio asmens;
2) mažinti įstatinio kapitalo;
3) parduoti ar kitaip perleisti, išnuomoti, įkeisti ilgalaikio turto, išskyrus įmonės veikloje nenaudojamą turtą; 
4) laiduoti ar garantuoti savo turtu kitų subjektų prievolių įvykdymo;
5) teikti paskolų (išskyrus vartojimo kreditą);
6) investuoti turto į kitus ūkio subjektus;
7) prisiimti naujų įsipareigojimų išplatinant skolos vertybinius popierius, pasirašant paskolų sutartis (išskyrus atvejus, kai imama valstybės perskolinama paskola), finansinės nuomos (lizingo) sutartis ar kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus (išskyrus atvejus, kai suteikiama valstybės garantija). 

Valstybės skolininkai, kurių paskolos ir skolos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 811 "Dėl paskolų ir valstybės garantijų, Finansų ministerijos perduodamų administruoti akcinei bendrovei Turto Bankui" (Žinios, 2000, Nr.: 58- 1724) yra perduotos administruoti VĮ Turto bankui, dėl leidimų išdavimo turi kreiptis į VĮ Turto banką.

Išsamesnės informacijos teiraukitės:

Finansų ministerijos Valstybės iždo departamento Skolinimosi ir investavimo skyriaus patarėjo Edmundo Kiškio,
tel. (8 5) 2390 176, el. paštu [email protected]

AB Turto banko Finansinių įsipareigojimų skyriaus vadovės
Irenos Skinderskienės,
tel. +37069844401, el. paštu [email protected]

Atnaujinimo data: 2023-11-12