Siekiant sukurti darnią šiuolaikinę Lietuvos mokesčių sistemą, skatinančią sparčią ekonomikos raidą, užtikrinančią stabilias biudžetų pajamas, teisingą ir proporcingą mokesčių paskirstymą, teisingą konkurenciją, buvo priimti ir įsigaliojo nauji mokesčių įstatymai. Jie parengti vadovaujantis bendrais apmokestinimo principais ir suderinti su apmokestinimą ES reglamentuojančiais teisės aktais.

Pagrindinai apmokestinimo principai, į kuriuos buvo atsižvelgiama kuriant Lietuvos mokesčių sistemą ir kuriems neturi prieštarauti visi mokesčių teisės aktai, yra šie:

 • mokesčių mokėtojų lygybės principas (taikant mokesčių įstatymus, visi mokesčių mokėtojai dėl šių įstatymų nuostatų yra lygūs);
 • teisingumo ir visuotino privalomumo principas (mokesčius privalo mokėti visi mokesčių mokėtojai, laikydamiesi mokesčių įstatymų nustatytos tvarkos);
 • nustatyti individualaus pobūdžio mokesčio lengvatas yra draudžiama;
 • mokesčių administratorius, administruodamas mokesčius, privalo vadovautis protingumo kriterijais;
 • apmokestinimo aiškumo principas (mokestinės prievolės turinys teisės aktuose turi būti aiškiai apibrėžtas).

Lietuvos mokesčių sistemą sudarantys mokesčiai išvardinti Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 13 straipsnyje. Galima išskirti šiuos pagrindinius mokesčius:

 • gyventojų pajamų mokestis;
 • pelno mokestis;
 • pridėtinės vertės mokestis;
 • nekilnojamojo turto mokestis;
 • žemės mokestis;
 • paveldimo turto mokestis;
 • loterijų ir azartinių lošimų mokestis;
 • akcizai.

Atnaujinimo data: 2023-11-12