Finansinių priemonių išankstiniai (ex-ante) vertinimai

Skatinamojo investavimo vietos strategija.pdf

Aukštojo mokslo ir profesinio mokymo infrastruktūros (pastatų) atnaujinimo ir plėtros finansavimo poreikio vertinimas

Energijos efektyvumo didinimas ūkio subjektams ir Atsinaujinančių energijos išteklių plėtra Skatinamojo finansavimo poreikio vertinimas 

Finansinių priemonių panaudojimo galimybių ir poreikio gynybos pramonės sektoriuje išankstinis vertinimas

Nacionalinių plėtros įstaigų, skirtų verslui finansuoti skatinamojo finansavimo poreikio vertinimas

Finansinių priemonių poreikio ir panaudojimo galimybių žemės ūkio veiklą vykdantiems subjektams, nukentėjusiems nuo nepalankių klimatinių reiškinių, išankstinis vertinimas ir rekomendacijų pateikimas

Nacionalinės plėtros įstaigos (UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo) skatinamojo finansavimo poreikio vertinimas

Nacionalinių plėtros įstaigų, skirtų verslui finansuoti skatinamojo finansavimo poreikio vertinimo keitimas

Skatinamojo finansavimo, skirto tipinės gamybos paskirties pastatų laisvosiose ekonominėse zonose, pramonės parkuose ir kitose pramoninėse teritorijose poreikio vertinimas

Nacionalinių plėtros įstaigų, skirtų verslui finansuoti skatinamojo finansavimo poreikio vertinimo keitimas

Būsto prieinamumo srities planuojamų finansinių priemonių išankstinis vertinimas

Energijos vartojimo efektyvumo didinimo ir atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo bei transporto sektoriuose planuojamų įgyvendinti finansinių priemonių išankstinis vertinimas

Vandentvarkos sektoriaus finansinių priemonių ex-ante vertinimas

Verslo finansavimo 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis išankstinis vertinimas

Nacionalinių plėtros įstaigų, skirtų verslui finansuoti skatinamojo finansavimo poreikio vertinimas

Nacionalinių plėtros įstaigų, skirtų verslui finansuoti skatinamojo finansavimo poreikio vertinimas dėl Kinijos taikomų neskelbiamų ekonominių sankcijų ir Rusijos Federacijos vykdomos karinės agresijos prieš Ukrainą

Verslo srities planuojamų finansinių priemonių išankstinis vertinimas

Energijos efektyvumo išankstinio (ex ante) vertinimo ataskaita

Kultūros sektoriaus finansinių priemonių ex-ante vertinimas

Bazinės viešosios infrastruktūros susisiekimo sektoriuje atnaujinimo ir plėtros skatinamojo finansavimo poreikio išankstinis (ex–ante) vertinimas

Skatinamojo finansavimo poreikio žemės ūkio ir žuvininkystės srityse (ex–ante) vertinimas

Energijos efektyvumo didinimo ūkio subjektams ir atsinaujinančių energijos išteklių plėtros išankstinio (ex ante) vertinimo ataskaitos, atsinaujinančių energijos išteklių plėtros dalies, atnaujinimas

Darnaus judumo ir inovacijų susisiekimo sektoriuje skatinamojo finansavimo poreikio išankstinis (ex–ante) vertinimas

Finansinių priemonių Kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriuje vertinimo ataskaita

Atnaujinimo data: 2024-02-05