Finansinių priemonių išankstiniai (ex-ante) vertinimai

VERSLAS

Verslo finansavimo 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis išankstinis vertinimas 2024-01-19

Verslo srities planuojamų finansinių priemonių išankstinis vertinimas 2021-2027 m. 2023-10-16

Verslo srities planuojamų finansinių priemonių išankstinio vertinimas. Kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriuje vertinimo ataskaitos priedas 2023-10-16

Finansinių priemonių panaudojimo galimybių ir poreikio gynybos pramonės sektoriuje išankstinis vertinimas 2022-08-18

Nacionalinių plėtros įstaigų, skirtų verslui finansuoti skatinamojo finansavimo poreikio vertinimas 2022-01-17

Nacionalinių plėtros įstaigų, skirtų verslui finansuoti skatinamojo finansavimo poreikio vertinimas. Kinijos ekonominės sankcijos ir Rusijos karinė agresija 2022-05-13

Prekinio kredito draudimo ir eksporto finansavimo priemonių Lietuvos rinkoje poreikio vertinimas  2024-05-29

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

Energijos efektyvumo išankstinio vertinimo ataskaita 2023-02-28

Energijos vartojimo efektyvumo didinimo ir atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo išankstinis vertinimas. Centralizuoto šildymo ir transporto sektorius 2021-07-20

Energijos efektyvumo didinimo ūkio subjektams ir atsinaujinančių energijos išteklių plėtros išankstinio (ex ante) vertinimo ataskaitos, atsinaujinančių energijos išteklių plėtros dalies, atnaujinimas 2024-07-02

Energijos efektyvumo didinimas ūkio subjektams ir atsinaujinančių energijos išteklių plėtra. Skatinamojo finansavimo poreikio vertinimas 2020-02-24

ŽEMĖS ŪKIS

Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 m. finansinių priemonių išankstinis vertinimas 2024-03-29

Skatinamojo finansavimo poreikio žemės ūkio ir žuvininkystės srityse (ex–ante) vertinimas 2023-04-27

Nacionalinės plėtros įstaigos (UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo) skatinamojo finansavimo poreikio vertinimas 2020-06-05

Finansinių priemonių poreikio žemės ūkio veiklą vykdantiems subjektams, nukentėjusiems nuo nepalankių klimatinių reiškinių, išankstinis vertinimas 2020-04-27

KITA

Kultūros paveldo (infrastruktūros) sektoriaus išankstinis vertinimas 2023-10-16

Bazinės viešosios infrastruktūros susisiekimo sektoriuje atnaujinimo ir plėtros skatinamojo finansavimo poreikio išankstinis (ex–ante) vertinimas 2023-01-03

Darnaus judumo ir inovacijų susisiekimo sektoriuje skatinamojo finansavimo poreikio išankstinis (ex–ante) vertinimas 2022-06-22

Būsto prieinamumo srities planuojamų finansinių priemonių išankstinis vertinimas 2021-07-20

Aukštojo mokslo ir profesinio mokymo infrastruktūros (pastatų) atnaujinimo ir plėtros finansavimo poreikio vertinimas 2019-09-19

Vandentvarkos sektoriaus finansinių priemonių ex-ante vertinimas 2018-11-20

Skatinamojo finansavimo, skirto tipinės gamybos paskirties pastatų LEZ, pramonės parkuose ir kitose pramoninėse teritorijose, poreikio vertinimas 2020-10-09

Skatinamojo investavimo vietos strategija vietos infrastruktūrai. Poreikio vertinimas 2018-2023 m. 2018-04-09

Atnaujinimo data: 2024-07-02