Finansų rinkų politika

Finansų ministerija finansų rinkų politikos srityje siekia, kad Lietuvos teisė būtų suderinta su Europos Sąjungos teisės aktais. Kartu užtikrinama, kad Lietuvos finansinių paslaugų kokybė, vartotojų apsauga ir šias paslaugas teikiančių ūkio subjektų veiklos priežiūra neatsiliktų nuo pasaulinių tendencijų ir tolesnės pasaulio ir Europos finansų rinkų vystymosi plėtros.

Siekdama šių tikslų Finansų ministerija glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos finansų rinkos priežiūros institucija, kitomis ministerijomis ir valstybės įstaigomis bei dalyvauja Europos Sąjungos institucijų veikloje šioje srityje.

Bendradarbiavimu yra užtikrinama, kad Lietuvos finansinių paslaugų teikėjai galėtų ne tik sėkmingai konkuruoti su užsienio šalių ūkio subjektų teikiamomis finansinėmis paslaugomis Lietuvoje, bet ir patys turėtų galimybę teikti šias paslaugas kitose Europos Sąjungos bei pasaulio šalyse, pasinaudodami Europos Sąjungos bei Lietuvos įstatymų suteikiamomis galimybėmis.

Atnaujinimo data: 2024-04-23