Turto ir verslo vertinimas

Finansų ministerija, siekdama įgyvendinti jai nustatytus veiklos tikslus, formuoja turto ir verslo vertinimo politiką, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą.

Turto ir verslo vertinimo politika siekiama užtikrinti turto ir verslo vertinimo kokybę bei vertintojų, vertinimo įmonių ir visuomenės teisių bei interesų šioje srityje apsaugą.

Turto ir verslo vertinimo valstybinę priežiūrą atlieka Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Atnaujinimo data: 2023-11-12