2024-04-11

Finansų viceministras M. Liutvinskas: „Gyvybiškai svarbu, kad partnerių finansavimas Ukrainą pasiektų laiku“

Balandžio 11-12 dienomis finansų viceministras Mindaugas Liutvinskas Liuksemburge dalyvaus Eurogrupės (EG) ir Europos Sąjungos (ES) finansų ministrų Tarybos (ECOFIN) posėdžiuose. Susitikimuose daugiausia dėmesio skiriama tolesnei finansinei paramai Ukrainai, diskusijai dėl užšaldyto rusijos turto panaudojimo bei ekonominėms ES perspektyvoms.

ECOFIN posėdžio metu vyks diskusija dėl rusijos agresijos prieš Ukrainą ekonominio bei finansinio poveikio bei bus aptartas 50 mlrd. eurų apimties Ukrainos priemonės įgyvendinimas.

„ES, kartu su Vakarų partneriais, turi užtikrinti pakankamą ir prognozuojamą finansinę paramą besiginančiai Ukrainai. Pozityvu, kad Ukraina parengė ir pateikė su 50 milijardų finansine ES priemone susietą reformų ir investicijų planą, kurio įgyvendinimas artins šalį prie narystės Bendrijoje. Tikimės, kad šis planas bus operatyviai patvirtintas ES lygiu ir įgalins tolesnius paramos išmokėjimus“, – teigė M. Liutvinskas.

Pagal š. m. vasario mėn. ES lygiu patvirtintą 50 mlrd. eurų apimties Ukrainos priemonę, tarpinis 4,5 mlrd. eurų finansavimas Ukrainai išmokėtas kovo 20 d. paskolų forma, kita 1,5 mlrd. eurų išmoka numatoma š. m. balandžio mėn. Šiemet iš viso tikimasi išmokėti 13 mlrd. paskolų ir 3 mlrd. eurų dotacijų. Kovo 20 d. Ukraina pateikė EK vertinimui savo planą, kuris, jį patvirtinus ES Taryboje, taps pagrindu tolesniems mokėjimams pagal šį instrumentą. Plane numatytos esminės reformos ir investicijos siekiant šalies atsigavimo, atstatymo, modernizavimo, ir narystės ES.

Ministrai taip pat aptars užšaldyto rusijos turto klausimą. Siekiant pajamų iš rusijos užšaldyto turto nukreipimo Ukrainos reikmėms, š. m. kovo mėn. pateikti teisiniai pasiūlymai, pagal kuriuos 90 proc. iš numatomų maždaug 3 mlrd. eurų metinių lėšų siūloma skirti karinei pagalbai Ukrainai (per Europos taikos priemonę), 10 proc. – kitoms iš ES biudžeto finansuojamoms programoms Ukrainai, tokį paskirstymą peržiūrint kasmet.

ECOFIN posėdžio metu bus apsikeista nuomonėmis dėl Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (RRF) įgyvendinimo bei bus tvirtinamos Tarybos išvados dėl RRF laikotarpio vidurio vertinimo. Iki šiol iš RRF instrumento ES mastu išmokėta 224 mlrd. eurų, iš jų 144 mlrd. eurų dotacijų.

EG metu bus aptariama skaitmeninio euro projekto vystymo pažanga, vyks diskusija apie euro zonos konkurencingumą globaliu mastu.

Taip pat rengiantis balandžio mėn. vyksiantiems Pasaulio banko ir Tarptautinio valiutos fondo pavasario susitikimams Vašingtone bus tvirtinamos ES pozicijos, aptartos valiutų kursų ir infliacijos tendencijos.