>
2024-02-23

Finansų viceministras M. Liutvinskas: „Išvystyta finansų rinka – raktas į ES ekonomikos konkurencingumą“

Gente (Belgijoje) dalyvaudamas EUROFI forumo diskusijoje Finansų viceministras Mindaugas Liutvinskas pabrėžė, kad Europos Sąjungos (ES) kapitalo rinkos sukūrimas turi likti tarp europinės darbotvarkės prioritetų. Išplėtota ir efektyviai veikianti bendra kapitalo rinka kurtų papildomus finansavimo šaltinius verslui bei investavimo galimybes gyventojams. Tai prisidėtų prie ES ekonomikos konkurencingumo stiprinimo ir mobilizuotų lėšas tokiems strateginiams tikslams kaip žalioji pertvarka.

„Dabartinis ES kapitalo rinkos išsivystymo lygis reikšmingai atsilieka nuo JAV. Tai reiškia, kad Europos verslas – nuo startuolių ir mažų įmonių iki didelių korporacijų – turi mažiau galimybių palankiomis sąlygomis gauti finansavimą, leidžiantį joms augti. Ilgesniuoju laikotarpiu tai turi neigiamą poveikį ES ekonomikos augimui ir konkurencingumui. Norint šią situaciją keisti, reikia išlaikyti kapitalo rinkų sąjungos vystymą aukštai ES darbotvarkės prioritetų sąraše bei žengti konkrečius žingsnius, didinančius įmonių ir gyventojų prieigą prie kapitalo rinkų bei harmonizuojančius reguliacinę aplinką“ – diskusijos metu kalbėjo M. Liutvinskas.

53545882198_089d439d6c_o.jpg

Pasak viceministro, išvystyta bendra kapitalo rinka taip pat prisidėtų prie strateginio siekio užtikrinti ES atvirą strateginę autonomiją bei leistų mobilizuoti papildomas lėšas svarbiems Bendrijos lygmens prioritetams, tokiems kaip žalioji ir skaitmeninė transformacijos.

Diskusijoje viceministras taip pat pažymėjo, kad bendrai kapitalo rinkai reikalingi ES lygmens sprendimai, tačiau svarbų vaidmenį vaidina ir nacionalinės bei regioninės iniciatyvos. Pavyzdžiui, Lietuva įgyvendina nacionalinį Kapitalo rinkos plėtros planą bei, kartu su Latvija ir Estija, vysto Baltijos kapitalo rinkos iniciatyvą, kuria siekiama harmonizuoti dalį reguliacinių reikalavimų ir taip padidinti regiono patrauklumą išorės investuotojams.