2024-05-18

„Fitch Ratings“ patvirtino Lietuvos turėtą kredito reitingą

Penktadienį tarptautinė kredito reitingų agentūra „Fitch Ratings“ dar kartą patvirtino anksčiau Lietuvai suteiktą „A“ ilgalaikio skolinimosi reitingą ir paliko stabilią perspektyvą.

„Fitch Ratings“ ekspertų teigimu, Lietuvos „A“ reitingas atspindi patikimą šalies politinę sistemą, paremtą naryste Europos Sąjungoje ir euro zonoje, žemu valstybės skolos lygiu, apdairia fiskaline politika bei tokį patį reitingą turinčių šalių medianą viršijančiais valdysenos rodikliais.

Agentūros ekspertai savo pranešime akcentuoja Lietuvos ekonomikos atsigavimą. Šiemet tikimasi 2 proc. realaus BVP augimo, kurį daugiausia lems išaugęs namų ūkių vartojimas. 2025 m. numatoma 3,1 proc. šalies ūkio plėtra, didelę įtaką tam turės ES investicijos.

„Fitch Ratings“ taip pat akcentuoja greitą infliacijos sumažėjimą Lietuvoje (balandžio mėn. infliacija siekė 0,4 proc.), atsparią darbo rinką. Nepaisant to, kad nedarbas 2023 m. pabaigoje išaugo, jis išlieka istoriškai žemo lygio.

Pabrėžiama, kad nors Lietuva susiduria su geopolitine įtampa dėl turimų sienų su Kaliningrado sritimi ir Baltarusija, riziką mažina narystė NATO bei Vokietijos įsipareigojimas iki 2027 m. mūsų šalyje dislokuoti brigadą.

„Fitch Ratings“ Lietuvos kredito reitingus paskutinį kartą buvo pagerinę 2020 m. sausį, kai ilgalaikio skolinimosi reitingas buvo pakeltas iš „A-„ į „A“. Naujausią agentūros pranešimą galite rasti čia.

Kita tarptautinė kredito reitingų agentūra „Moody’s Investment Service“ šių metų balandį Lietuvai dar kartą patvirtino 2021 m. vasarį suteiktą ilgalaikio skolinimosi reitingą „A2“ (stabili perspektyva). Lietuvos turėtą reitingą – „A (aukštą)“ su stabilia perspektyva – prieš mėnesį mūsų šaliai patvirtino ir „DBRS Morningstar“ kredito reitingų agentūra. S&P Global Ratings“ Lietuvos reitingą paskutinį kartą peržiūrėjo 2022 m. gruodį, kai paliko galioti 2020 m. vasarį suteiktą „A+“ ilgalaikio skolinimosi reitingą, perspektyvą pakeitę iš stabilios į neigiamą.

Daugiau informacijos apie Lietuvos kreditų reitingus rasite čia.

Papildoma informacija:

Kredito reitingas – rodiklis, suteikiantis investuotojams (kreditoriams) koncentruotą informaciją apie skolininko gebėjimo vykdyti savo finansinius įsipareigojimus lygį. Aukštas kredito reitingas rodo mažesnę riziką, kad skolininkas (emitentas) nevykdys įsipareigojimų, ir atitinkamai mažesnę skolinimosi kainą.

„Fitch Ratings“ bendrovė priklauso įtakingų kredito reitingo agentūrų grupei, tokių kaip „Moody's Investors Service“ ir „S&P Global Ratings“. Kredito reitingams išreikšti jos vartoja tam tikrą klasifikaciją ir simbolius bei nustato kredito vertę besiskolinančioms valstybėms ir bendrovėms naudodama standartizuotus kredito reitingus.