2024-03-04

Skelbiama nepriklausomų CPVA valdybos narių atranka

Finansų ministerija skelbia atranką į viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros (CPVA) trijų nepriklausomų valdybos narių pareigas.

CPVA valdybą sudaro 5 nariai: 3 nepriklausomi valdybos nariai, po vieną deleguotą valdybos narį iš Vyriausybės kanceliarijos ir Finansų ministerijos. Vadybos narių kadencija – ketveri metai.

Centrinė projektų valdymo agentūra – viena didžiausių viešųjų investicijų portfelį administruojančių agentūrų Lietuvoje, bendra administruojamų investicijų vertė – daugiau kaip 16 mlrd. eurų.

CPVA administruoja 16 programų, finansuojamų Europos Sąjungos (ES), kitų šalių donorių ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis: ES struktūrinių ir investicinių fondų, „Naujos kartos Lietuva“ plano, Šveicarijos antrojo įnašo, Vidaus saugumo fondo, Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonės, Europos infrastruktūros tinklų, Kelių priežiūros ir plėtros programos, Darnaus judumo fondo, Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo programos, Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondo ir kitų.

Agentūros veikla apima daugelį valstybės valdymo sričių: energetikos, kultūros, švietimo ir mokslo, socialinės apsaugos, transporto, teisingumo, užsienio ir vidaus reikalų, sveikatos, verslo ir krašto apsaugos. Agentūra aktyviai prisideda prie Ukrainos atstatymo projektų įgyvendinimo.

CPVA taip pat teikia metodinę pagalbą valstybės ir savivaldybės institucijoms ir įstaigoms viešųjų investicijų srityje bei rengiant ir įgyvendinant viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektus.

Kandidatų į nepriklausomų valdybos narių pareigas dokumentai priimami iki 2024 m. kovo 14 d. Visi reikalavimai ir kita aktuali informacija skelbiama čia.