Ekonominės klasifikacijos taikymo DUK

Dėl pagalbos skyrimo užsienio valstybei:

Kai pagalba skiriama tiesiogiai užsienio valstybei - išlaidos priskiriamos atitinkamiems 2.5.1. "Dotacijos užsienio valstybėms" grupės ekonominės klasifikacijos straipsniams.

Kai pagalba skiriama užsienio valstybės piliečiams, esantiems Lietuvoje (pinigais ir natūra) - išlaidos priskiriamos atitinkamiems 2.8.1. "Kitos išlaidos" grupės ekonominės klasifikacijos strapsniams.

Pagalbos užsienio valstybei išlaidos gali būti priskiriamos valstybės funkcijų klasifikacijos straipsniui 01.02.01.03. "Ekonominė pagalba dotacijomis arba paskolomis". 

Dėl išeitinių išmokų:

Išeitinės išmokos ir nuo jų apskaičiuotos socialinio draudimo įmokos priskiriamos 2.7.3.1.1.01 ekonominės klasifikacijos straipsniui "Darbdavių socialinė parama pinigais".

Dėl savivaldybių infrastruktūros plėtros įmokų (pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymą):

Savivaldybių gautos savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos priskiriamos pajamų ekonominės klasifikacijos straipsniui 1.4.2.1.1.01. "Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas".

Dėl išlaidų planavimo (meras, taryba, administracija):

Savivaldybės mero (kartu ir vicemerų) funkcijų vykdymo išlaidos priskirtinos valstybės funkcijų klasifikacijos straipsniui  01.01.01.09  „Institucijos valdymo išlaidos“, savivaldybės tarybos – 01.01.01.02 „Savivaldos institucijos“, savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos padalinių – 01.03.02.09  „Institucijos valdymo išlaidos“. 

Išlaidos atlyginimui, kuris mokamas savivaldybės tarybos nariui už jo, kaip tarybos nario, pareigų atlikimą,  priskirtinos išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsniui 2.1.1.1.1.01 „Darbo užmokestis pinigais“.

Kokiam ekonominės klasifikacijos straipsniui priskiriamos telemetrinės transporto kontrolės sistemos nuomos išlaidos, GPS navigacijos įsigijimo arba nuomos išlaidos?

Išlaidos priskiriamos 2.2.1.1.1.06 ekonominės klasifikacijos straipsniui „Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos“.

Kokiam ekonominės klasifikacijos straipsniui priskiriamos projektorių, interaktyvių ekranų ir interaktyvių kubų įsigijimo išlaidos?Kokiam ekonominės klasifikacijos straipsniui priskiriama interneto svetainės turinio valdymo sistemos aptarnavimo paslaugų įsigijimas?Kokiam ekonominės klasifikacijos straipsniui priskiriama interneto svetainės turinio valdymo sistemos aptarnavimo paslaugų įsigijimas?Kokiam ekonominės klasifikacijos straipsniui priskiriama interneto svetainės turinio valdymo sistemos aptarnavimo paslaugų įsigijimas?

Išlaidos priskiriamos 2.2.1.1.1.21 ekonominės klasifikacijos straipsniui „Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“.

Kokiam ekonominės klasifikacijos straipsniui priskiriamas interneto svetainės turinio valdymo sistemos aptarnavimo paslaugų įsigijimas?

Išlaidos priskiriamos 2.2.1.1.1.21 ekonominės klasifikacijos straipsniui „Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“.

Kokiam ekonominės klasifikacijos straipsniui turi būti priskiriamosInfolex teisinės informacijos bazės abonentų paslaugos, Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų duomenų bazės abonentų paslaugų įsigijimo išlaidos?

Išlaidos priskiriamos 2.2.1.1.1.30 ekonominės klasifikacijos straipsniui „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“.

Kokiam ekonominės klasifikacijos straipsniui priskiriamos teksto korektūros ir vertimo paslaugų įsigijimo išlaidos?

Išlaidos priskiriamos 2.2.1.1.1.30 ekonominės klasifikacijos straipsniui „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“.

Kokiam ekonominės klasifikacijos straipsniui priskiriamos gyventojų informavimo ir perspėjimo sistemos valdymo įrangos (sirenų ir paleidimo pulto) priežiūros ir remonto paslaugų, susijusių su civiline sauga, įsigijimo išlaidos?

Išlaidos priskiriamos 2.2.1.1.1.30 ekonominės klasifikacijos straipsniui „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“.

Kokiam ekonominės klasifikacijos straipsniui turėtų būti priskiriamos posėdžių salės elektroninio balsavimo, garso ir vaizdo įrangos, posėdžių valdymo sistemos aptarnavimo paslaugų įsigijimo išlaidos?

Išlaidos priskiriamos 2.2.1.1.1.30 ekonominės klasifikacijos straipsniui „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“.

Kokiam ekonominės klasifikacijos straipsniui turėtų būti priskiriamos VĮ Registro centro teikiamų paslaugų įsigijimas ir nekilnojamo daikto įregistravimo / išregistravimo nekilnojamo turto registre paslaugų įsigijimo išlaidos?

Išlaidos priskiriamos 2.2.1.1.1.30 ekonominės klasifikacijos straipsniui „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“.

Kokiam ekonominės klasifikacijos straipsniui turėtų būti priskiriamos kavos, sausainių, kurie naudojami organizuojamų seminarų pertraukų metu, įsigijimo išlaidos, įskaitant iš tiekėjo perkamą analogišką paslaugą įvairiems renginiams?

Seminarų metu kavos pertraukos rengimo išlaidos (tiek rengiamos pačių, tiek perkamos iš tiekėjo) priskiriamos ekonominės klasifikacijos straipsniui 2.2.1.1.1.30„Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“.

Darbo susitikimo metu, skirtų darbo klausimams aptarti, svarstyti, derinti su kitų įstaigų, įmonių atstovais, kavos pertraukos rengimo išlaidos priskiriamos ekonominės klasifikacijos straipsniui 2.2.1.1.1.22 „Reprezentacinės išlaidos“.

Kokiam išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsniui turi būti priskiriamos kitai biudžetinei įstaigai perduodamos lėšos įrangai įsigyti(mokėtojui bus suteikta galimybė naudotis šios įrangos teikiamomis paslaugomis)?

Išlaidos įrangai įsigyti turėtų būti priskiriamos 2.8.1.2.1.01 ekonominės klasifikacijos straipsniui  „Kitos išlaidos turtui įsigyti“.

Atnaujinimo data: 2023-11-12