>

Draudimo veikla – ūkinė komercinė veikla, kuria draudimo sutarties pagrindu už draudimo įmoką prisiimama kitų asmenų nuostolių rizika ar kitaip siekiama apsaugoti šių asmenų turtinius interesus įvykus draudžiamiesiems įvykiams, asmenų turtinių interesų apsaugai panaudojant draudiko skaičiuojamus draudimo techninius atidėjinius dengiantį turtą ir kitą turtą.

Atsižvelgiant į tai, kad draudimo įmonės yra pelno siekiančios bendrovės, todėl siekiant užtikrinti, kad jos turėtų pakankamai lėšų draudimo išmokoms mokėti, turėtų kvalifikuotus ir patikimus vadovus, draudimo veikla, vadovaujantis Lietuvos Respublikos draudimo įstatymu, yra griežtai kontroliuojama, licencijuojama ir prižiūrima. Šią priežiūrą vykdo Lietuvos bankas.

Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, išsiplėtė draudikų, galinčių veikti Lietuvoje, ratas. Šiuo metu draudimo veiklą Lietuvoje turi teisę vykdyti:

  • Lietuvos draudimo įmonės, turinčios Lietuvos banko (iki 2011 m. gruodžio 31 d. – Draudimo priežiūros komisijos) išduodą veiklos licenciją ir prižiūrimos šios institucijos;
  • Europos Sąjungos draudimo įmonės, turinčios Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingos institucijos išduotą draudimo veiklos licenciją ir prižiūrimos šios institucijos. Europos Sąjungos draudimo įmonės turi teisę vykdyti draudimo veiklą tiek įsteigusios filialą, tiek ne. Pastaruoju atveju draudimo sutartys gali būti sudaromos paštu, internetu, faksu, per atvykusį laikiną atstovą;
  • trečiųjų valstybių draudimo įmonių filialai, turintys Lietuvos banko (iki 2011 m. gruodžio 31 d. – Draudimo priežiūros komisijos)   išduodą leidimą veiklai ir prižiūrimi šios institucijos.

Privalomasis transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas yra įtvirtintas atskiru Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymu. Draudimo bendrovės, turinčios teisę vykdyti minėtą draudimą Lietuvos Respublikoje, susijungė į organizaciją - Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurą.

Atnaujinimo data: 2023-11-13