Fiskalinė politika

Fiskalinė politika – valdžios sektoriaus pajamų ir išlaidų visumos valdymas siekiant tvaraus ekonomikos augimo.

Formuodama Lietuvos fiskalinę politiką, Finansų ministerija:

  • nustato fiskalinės politikos gaires ir rengia vidutinio laikotarpio valdžios sektoriaus finansų projekcijas;
  • nustato vidutinio laikotarpio maksimalias leistinas valdžios sektoriaus išlaidų ribas ir valdžios sektoriaus balanso rodiklio tikslines reikšmes;
  • stebi valdžios sektoriaus finansų padėtį, ją analizuoja ir vertina valdžios sektoriaus fiskalinių rodiklių atitikimą nacionalinėms ir Europos Sąjungos fiskalinės drausmės taisyklėms;
  • koordinuoja atitinkamų metų Lietuvos biudžeto projekto (angl. Draft Budgetary Plan) ir Lietuvos stabilumo programos parengimą. Lietuvos biudžeto projektas Europos Komisijai pateikimas iki kiekvienų metų spalio 15 d., o stabilumo programa – iki balandžio 30 d.
  • vertina sprendimų, įtvirtintų Europos Sąjungos ar nacionaliniais teisės aktais, galimą poveikį valdžios sektoriaus finansams;
  • kaupia, sistemina ir apdoroja statistinius duomenis, reikalingus valdžios sektoriaus finansų būklei nustatyti ir vidutinio laikotarpio valdžios sektoriaus projekcijoms parengti.

Svarbiausi fiskalinę politiką reglamentuojantys nacionaliniai ir Europos Sąjungos teisės aktai:

 

Atnaujinimo data: 2024-01-10