Finansų ministerija ekonominės raidos scenarijų rengia vadovaudamasi bendrosios ir dalinės pusiausvyros modeliavimo principais ir nacionalinės sąskaitybos principais. Nuo 2017 m. sausio 1 d. ekonominės raidos scenarijaus rengimą reglamentuoja 2016 m. balandžio 13 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 369 "Dėl ekonominės raidos scenarijaus rengimo ir skelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

Atnaujinimo data: 2023-11-12