Remdamasi Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktų nuostatomis, 2012 m. pabaigoje Finansų ministerija parengė tvarką ekonominės raidos scenarijaus nešališkumui vertinti, kuri buvo patvirtinta finansų ministro įsakymu. Joje nustatyti objektyvūs kriterijai – projekcijų standartinės paklaidos, palyginti su faktu. Be to, standartinės paklaidos lyginamos su nepriklausomų institucijų – Lietuvos banko ir Europos Komisijos – rengtų ekonominės raidos scenarijų standartinėmis paklaidomis.

Tvarka buvo parengta įgyvendinant  2012 m. gruodžio 5 d. Vyriausybės nutarimą Nr.1460 ir Biudžeto sandaros įstatymo nuostatas (37 straipsnis, 5 punktas). Tokiu būdu į Lietuvos nacionalinę teisę buvo perkelta 2011 m. lapkričio 8 d. Tarybos direktyvos 2011/85/ES dėl reikalavimų valstybių narių biudžeto sistemoms nuostata dėl ekonominės raidos scenarijų nešališkumo vertinimo pagal objektyvius kriterijus.

Atnaujinimo data: 2023-11-12