Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (angl. The European Bank for Reconstruction and Development, toliau – ERPB) – tarptautinė finansų institucija, įsteigta 1991 m. Banko narėmis yra 69 valstybės ir dvi tarptautinės institucijos – Europos Komisija (EK) ir Europos investicijų bankas, savo veiklą vykdantis 37 Vidurio ir Rytų Europos bei Pietų ir Rytų Viduržemio regiono valstybėse.

ERPB veiklos tikslas – skatinti ekonomines reformas, kurios paspartina valstybių perėjimą prie atviros ir demokratiškos rinkos ekonomikos. Bankas finansuoja projektus žemės ūkio, energijos vartojimo efektyvumo, finansų įstaigų, gamybos, vietinės aplinkosaugos infrastruktūros, gamtos išteklių, energetikos, nuosavybės, turizmo, mažų ir vidutinių įmonių, telekomunikacijų, informacinių technologijų, žiniasklaidos ir transporto srityse. 

Projektų finansavimas ERPB

Vienas iš pagrindinių ERPB finansavimo kriterijų – užpildyti susidariusį rengiamų projektų finansavimo trūkumą. Kiekvienas projektas yra vertinamas atskirai.

Projektai turi atitikti tris kriterijus:

  • turi būti finansiškai naudingi (angl. bankable),
  • turi būti užtikrintas ERPB pereinamasis įgaliojimas (angl. transition),
  • turi būti vadovaujamasi papildomumo principu (angl. additionality).

ERPB, siekdamas pritraukti privačias lėšas, niekada nefinansuoja viso projekto – dažniausiai yra finansuojama iki 35 proc. projekto vertės. Paprastai yra remiami didesnės, ne mažiau nei 5 mln. Eur (ERPB finansavimo dalis) apimties, projektai. ERPB teikia finansavimą ilgam laikotarpiui, tačiau ne ilgesniam nei 15 metų, arba įvairius kapitalo investicijų finansinius produktus.

ERPB remia viešosios (pvz., Lietuvos geležinkeliai, Vilniaus savivaldybė) ir privačios partnerystės būdu įgyvendinamus projektus. Valstybės ir  projekto vykdytojo kredito rizika yra labai svarbi vertinant projektą.

Komerciniai bankai dažnai yra labiau linkę finansuoti tuos projektus, kuriuos iš dalies finansuoja ERPB. Daugiau apie projektų finansavimą.

ERPB veikla Lietuvoje

Lietuva ERPB nare yra nuo 1992 m. Lietuvai ERPB  priklauso 3001  akcija,  kurių  vertė  30,01 mln. Eur (už šias akcijas galutinai atsiskaityta 2005 m.), t. y. 0,1 proc. ERPB įstatinio akcinio kapitalo.

2009 m., reaguodamas į krizę, ERPB suteikė AB Šiaulių bankui 30 mln. Eur konvertuojamąją paskolą, kuria siekta palengvinti kreditų suteikimą Lietuvos mažosioms ir vidutinėms įmonėms ir banko vykdomą ES remiamų investicijų bei Lietuvos Vyriausybės programų bendrą finansavimą.

2009 m. pasirašyta sutartis su AB Lietuvos elektrine, pagal kurią ERPB suteikė 71 mln. Eur paskolą kombinuoto ciklo dujų turbininio bloko statybai finansuoti. Bendra projekto vertė – 360 mln. Eur.

2012 m. pasirašyta sutartis su laivų krovos AB „Klaipėdos Smeltė“ tarptautinio paskirstymo centro Klaipėdos uoste statyboms finansuoti. Daugiau apie ERPB veiklą Lietuvoje.

ERPB kontaktinė informacija:

European Bank for Reconstruction and Development
One Exchange Square
Londonas EC2A 2JN
Jungtinė Karalystė
www.ebrd.com

ERPB Vilniaus skyrius:

Šeimyniškių 1A (4 aukštas), LT-09312, Vilnius
Tel: +370 52 638480

Atnaujinimo data: 2024-01-02