Europos Tarybos vystymo bankas (angl. The Council of Europe Development Bank, toliau – ETVB) – daugiašalis plėtros bankas, įsteigtas 1956 m. prie Europos Tarybos. ETVB yra vienintelis Europos vystymo bankas, savo veiklą orientuojantis išskirtinai socialine kryptimi: banko paskolomis finansuojamais projektais siekiama mažinti socialinę atskirtį, apsaugoti pažeidžiamiausių visuomenės grupių gyventojus, siekti darnios plėtros ir gerinti gyvenimo sąlygas.

ETVB vienija 42 Europos Tarybai priklausančias valstybes. Lietuva tapo ETVB nare 1996 m. ir priklauso vadinamajai tikslinei šalių grupei. Lietuvos kapitalo dalis ETVB sudaro 12,588 mln. Eur, t.y. apie 0,23 proc. viso ETVB įstatinio kapitalo.

ETVB finansuoja projektus ETVB valstybėse narėse. ETVB finansuojami projektai turi atitikti ETVB mandatą, techninius, aplinkosauginius ir socialinius kriterijus. Paskolos teikiamos vyriausybėms, savivaldybėms ir regioninėms institucijoms, privačioms ar valstybinėms finansinėms institucijoms, bankams.

Lietuvoje ETVB finansavo grįžtančių tremtinių aprūpinimo gyvenamuoju plotu programą (Vilniuje buvo pastatyti specialieji globos namai „Tremtinių namai“); reabilitacijos centrų pagyvenusiems asmenims, žmonėms su negalia ir beglobiams vaikams įkūrimą; mokslo paskirties ir aukštųjų mokyklų pastatų renovaciją ir pagrindinių priemonių įsigijimą. ETVB Lietuvoje veikiantiems komerciniams bankams yra suteikęs paskolų, kuriomis bendrai finansuoti socialiniai projektai, skirti naujoms darbo vietoms kurti ir esamoms išlaikyti. Be to, 2009 m. ETVB Lietuvai suteikė 130 mln. Eur paskolą, skirtą valstybės investicijoms į socialinės infrastruktūros plėtros projektus finansuoti, o 2015 m. Lietuvai buvo suteikta 100 mln. Eur paskola, skirta kultūros, sveikatos apsaugos, švietimo, sporto įstaigų pastatų statybai ar renovavimui finansuoti.

ETVB kontaktinė informacija:

55, avenue Kléber, FR-75116 Paryžius, Prancūzija
Tel. +33(0)1 47 55 55 00

Atnaujinimo data: 2024-01-02