Pasaulio bankas yra tarptautinė finansų institucija, įsteigta 1944 m., kurios tikslas sumažinti pasaulinį skurdą gerinant sąlygas investicijoms, darbo vietų sukūrimui ir nuosekliam augimui.

Pasaulio banką sudaro 5 organizacijos: Tarptautinis rekonstrukcijos ir plėtros bankas, Tarptautinė plėtros asociacija, Tarptautinė finansų korporacija, Daugiašalė investicijų draudimo agentūra ir Tarptautinis investicinių ginčų sprendimo centras. Tarptautinio rekonstrukcijos ir plėtros banko narėmis yra 189 šalys.

Nuo 1992 m. Lietuva yra šių Pasaulio banko grupės organizacijų narė: Tarptautinio rekonstrukcijos ir plėtros banko, Tarptautinės finansų korporacijos, Daugiašalės investicijų draudimo agentūros ir Tarptautinio investicinių ginčų sprendimo centro, o nuo 2011 m. Lietuva yra ir Tarptautinės plėtros asociacijos narė. Pasaulio banko suteikta pagalba Lietuvai pereinamuoju periodu apėmė skolinimą, politinį dialogą bei analitinę ir techninę pagalbą. Tarptautinis rekonstrukcijos ir plėtros bankas Lietuvai yra suteikęs daugiau nei 490 milijonų JAV dolerių paskolų. Pasaulio banko paskolų lėšomis Lietuvoje buvo finansuojami investiciniai projektai sveikatos apsaugos, švietimo, infrastruktūros plėtojimo ir kitose srityse bei buvo remiamos šalyje vykdomos struktūrinės reformos.

Nuo 2002 m. Lietuva iš Pasaulio banko nebesiskolina, o 2006 m. pradėjo savo statuso Pasaulio banke iš paramos gavėjos į donorės keitimo procesą, kuris buvo užbaigtas 2015 m. Tolesnis Lietuvos ir Pasaulio banko bendradarbiavimas grindžiamas partnerystės pagrindais ir dalijimusi sukaupta patirtimi.

Tarptautinė plėtros asociacija

Tarptautinė plėtros asociacija (angl. The International Development Association, toliau - TPA), įsteigta 1960 m. – viena iš penkių Pasaulio banko grupės organizacijų, jos tikslas yra mažinti visuotinį skurdą. Siekdama įgyvendinti šį tikslą TPA teikia lengvatines paskolas ar dotacijas įvairioms programoms, kurias įgyvendinant didinamas ekonomikos augimas, mažinama socialinė nelygybė ir gerinamos gyvenimo sąlygos neturtingiausiose pasaulio valstybėse. TPA veikla neapsiriboja paramos programų finansavimu, ji taip pat aktyviai dalyvauja nurašant itin įsiskolinusių skurdžių valstybių skolas. TPA yra viena pagrindinių paramos teikėjų 74-iose skurdžiausiose pasaulio valstybėse, iš kurių net 39 yra Afrikos šalys. TPA finansuojamais projektais buvo pagerintos gyvenimo sąlygos 2,8 mlrd. žmonių, kurių didžioji dalis gyvena už mažiau nei 2 JAV dolerius per dieną.

TPA narės yra 173 valstybės, kurių įnašai sudaro didžiąją dalį organizacijos finansinių išteklių. TPA valstybės narės kas trejus metus derasi dėl naujo TPA išteklių papildymo, TPA veiklos prioritetų ir kitų svarbių TPA valdymo klausimų.

Lietuva tapdama TPA nare sustiprino savo valstybės donorės statusą tarptautinėje aplinkoje. Šiuo metu Lietuva reguliariai prisideda prie TPA išteklių papildymų.

Atnaujinimo data: 2024-01-02