Šiaurės investicijų bankas (angl. Nordic Investment Bank, toliau – ŠIB) – tarptautinė finansų institucija, kurią 1975 m. įsteigė Šiaurės šalys – Švedija, Suomija, Danija, Norvegija ir Islandija. 2005 m. sausio 1 d. ŠIB narėmis tapo Lietuva, Latvija ir Estija.

Pagrindinis ŠIB tikslas – teikti ilgalaikes paskolas ir garantijas investiciniams projektams, kuriuos įgyvendinant stiprinamas Šiaurės ir Baltijos šalių konkurencingumas ir aplinkos apsauga. ŠIB finansuojami projektai turi atitikti ŠIB kredito politiką bei aplinkosauginius ir socialinius reikalavimus. ŠIB skolinimo prioritetinės sritys yra aplinkosauga; energetika; transportas, logistika ir komunikacijos; tyrimai ir plėtra.

ŠIB finansuoja projektus tiek ŠIB valstybėse narėse, tiek kitose pasaulio valstybėse. Paskolos teikiamos privačioms ir valstybinėms įmonėms, taip pat vyriausybėms, savivaldybėms ir finansinėms institucijoms. Paprastai ŠIB suteikia paskolas didesniems (daugiau negu 50 mln. Eur vertės) projektams finansuoti. Mažosioms ir vidutinio dydžio įmonėms ŠIB skolina per finansinius tarpininkus. Kadangi ŠIB turi aukščiausią AAA kredito reitingą, jis paprastai gali pasiūlyti palankesnes finansavimo sąlygas (mažesnę palūkanų normą, ilgesnį paskolų grąžinimo terminą), negu komerciniai bankai.

Lietuva ŠIB narė yra nuo 2005 m. Lietuvai priklauso 2 proc. (163 231 714,8 Eur) šio banko įstatinio kapitalo. Lietuvoje ŠIB paskolų lėšomis yra finansuojami infrastruktūros plėtros, energijos taupymo, aplinkosaugos projektai. Pavyzdžiui, ŠIB yra suteikęs paskolas Klaipėdos jūrų uosto rekonstrukcijos, geležinkelių modernizavimo, elektros perdavimo tinklų atnaujinimo, suskystintųjų gamtinių dujų terminalo statybų projektams įgyvendinti. Be to, 2009 m. ir 2015 m. ŠIB suteikė Lietuvai paskolas (kiekvienos paskolos vertė 100 mln. Eur), skirtas viešųjų pastatų ir gyvenamųjų namų energijos vartojimo efektyvumui gerinti.

ŠIB kontaktinė informacija:
P.O. Box 249
Fabianinkatu 34, FI-00171 Helsinkis, Suomija
Tel. +358 10 618 001
Fax. +358 10 618 0725
El. paštas [email protected]

Atnaujinimo data: 2024-01-02