BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


2016-ųjų metų biudžete – daugiau nei 2 mlrd. eurų tarptautinių finansinių investicijų

Data

2015 09 28

Įvertinimas
0
parama.jpg

2016 metų valstybės biudžete svarią pajamų dalį sudarys Europos Sąjungos investicijos bei kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos, kurios ir toliau bus paskirstomos visoms ūkio sritimis, siekiant  išlaikyti gyvybingą šalies ekonomiką bei skatinti darbo vietų kūrimą ir socialinės įtraukties didinimą.

2016 m. valstybės biudžete asignavimai iš ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų sudarys daugiau nei 2 mlrd. 101 mln. eurų. Šios lėšos tai: 2014-2020 m. ES struktūrinių fondų ir kitų Europos programų lėšos (2016 m. biudžete – 1 mlrd. 52 mln. eurų), ES parama žemės ūkiui (beveik 783 mln. eurų), ES parama vidaus politikos tikslams įgyvendinti (202 mln. eurų kitų metų biudžete), į kurią įeina Ignalinos programos, Išorės sienų fondo, Grąžinimo fondo, Europos pabėgėlių fondo lėšos, taip pat EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų bei Šveicarijos bendradarbiavimo programos lėšos (daugiau nei 62 mln. eurų).

Didžiausia 2016 m. ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų dalis skiriama ekonomikai – daugiau nei 1 mlrd. 512 mln. eurų. Jos bus naudojamos smulkiojo ir vidutinio verslo bei eksporto skatinimui, transporto infrastruktūros modernizavimui, energetikos efektyvumo didinimui bei informacinės visuomenės plėtrai. Siekiant skatinti ūkio konkurencingumą, 2016 m. biudžete taip pat ne maža dalis lėšų numatyta ir mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų skatinimui.

Socialinės apsaugos sričiai kitąmet numatyta skirti kiek daugiau nei 134 mln. eurų ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų. Planuojama, jog šios lėšos bus investuojamos į aktyvios darbo rinkos formavimo priemones, verslumo skatinimą, socialinę infrastruktūrą.

Kitų metų biudžete 68 mln. eurų tarptautinės finansinės paramos lėšų numatyta švietimo sričiai. Jos bus skiriamos mokymosi visą gyvenimą sąlygų gerinimui ir moksliniams tyrimams, tyrėjų gebėjimų stiprinimui, švietimo ir mokslo infrastruktūros plėtrai bei mokslo slėnių kūrimui.

Aplinkos apsaugos sričiai iš ES fondų ir kitos tarptautinės paramos lėšų 2016 m. skiriama beveik 37 mln. eurų. Šios lėšos, siekiant skatinti gamtinių išteklių darnų naudojimą bei didinti prisitaikymo prie klimato kaitos pajėgumus, bus naudojamos vandentvarkos sistemų modernizavimui, užterštų teritorijų tvarkymui, atliekų tvarkymo sistemos plėtrai.

Sveikatos apsaugos sričiai kitąmet planuojama skirti 44 mln. eurų finansinės paramos lėšų, kurios bus naudojamos sveikatos paslaugų kokybei gerinti ir prieinamumui didinti bei infrastruktūrai atnaujinti.

Viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai ateinančių metų biudžete numatyta 107 mln. eurų. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų.

Prognozuojami 2016 m. asignavimai iš ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų sudarys 221 mln. eurų (9,5 proc.) mažiau nei 2015 metais.

Viešųjų ryšių skyrius
Tel.: (8 5) 219 9378
vrs@finmin.lt
www.finmin.lrv.lt