BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Ateities ekonomikos DNR: pritarta dar penkioms koncepcijoms

Data

2020 07 31

Įvertinimas
2
3614_e1f6f601502b20472531c0836f0ba59b.jpg

Liepos 31 d. vykusiame Ateities ekonomikos DNR Investicijų komiteto posėdyje aptartos šešios vertinimui pateiktos koncepcijos. Penkioms koncepcijoms pritarta, vienai jų – ne. 

Posėdyje vertintos Ateities ekonomikos DNR plano skaitmeninės ekonomikos ir verslo, inovacijų ir mokslinių tyrimų, ekonominės infrastruktūros bei verslo inovacijų gebėjimų stiprinimo investicijų krypčių koncepcijos.

„BC „Spiečius“ plėtra ir tikslinių verslo kompetencijų ugdymas“ (Plėtotojas – VšĮ „Versli Lietuva“) koncepcijoje aptartos galimybės ugdyti tikslines verslo kompetencijas, užtikrinant individualizuotą pagalbą verslui, sukurti palankesnes sąlygas konkurencingų verslų steigimuisi ir augimui.

Viešojo sektoriaus organizacijos pirkdamos inovatyvius produktus, dažniausiai įsigyja ne tik geresnius sprendimus ar sutaupo lėšų, bet ir gali paskatinti inovacijų kūrimą rinkoje. Todėl inovacijų diegimas tampa ypač veiksmingas ir efektyvus siekiant šiuolaikiškos, konkurencingos ir tvarios visuomenės. Apie visa tai buvo diskutuota svarstant „Skaitmeninės ekonomikos inovacijų rinkos kūrimas finansuojant inovatyvius viešuosius pirkimus GovTech sprendimams ir skatinant žaliąsias inovacijas“ (Plėtotojas – Mokslo ir inovacijų agentūra) koncepciją.

„Vilniaus filialo Naujojo terminalo statyba su būtinąją įranga ir atvykimo terminalo rekonstrukcija; Kauno filialo terminalo plėtra su būtinąja įranga; Palangos filialo kilimo tūpimo tako rekonstrukcija“ (Plėtotojas – Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai) koncepcijoje aptartos  saugios ir patogios oro uostų infrastruktūros keleiviams. Planuojama vykdyti atskirus investicijų projektus, kurie apimtų oro uostų infrastruktūrinius pokyčius visuose trijuose tarptautiniuose oro uostuose. Koncepcijai pritarta tik su esminėmis išlygomis, kurias Susisiekimo ministerija turės įgyvendinti iki projektų įgyvendinimo pradžios.

VšĮ „Plačiajuostis internetas“ ryšių reguliavimo tarnybos atstovai posėdyje pristatė „Studijų ir investicijų projektų parengimas naujosios kartos technologijų (eSIM, 5G) diegimui“ koncepciją. Taip bus tinkamai pasiruošta naujos kartos technologijų diegimui tarptautiniuose sausumos transporto koridoriuose („Via Baltica“, „Rail Baltica“).

COVID-19 pandemija stipriai apribojo galimybes eksportuoti, išbalansavo vidaus ir išorės paklausą, sutrikdė tiekimo grandines. VšĮ „Versli Lietuva“ ir VšĮ Keliauk Lietuvoje“ dalyvavę atstovai siekia greitesnio Lietuvos ekonomikos atsigavimo ir augimo, ekonomikos pažangos, pastangas sutelkiant į prioritetinius biotechnologijų ir farmacijos, informacinių technologijų, inžinerijos ir turizmo sektorius, kurie kuria didesnę pridėtinę vertę, turi didesnį potencialą augti ir didinti eksportą sumažėjusios pasaulinės paklausos sąlygomis. Apie tai diskutuota aptariant „Eksporto konkurencingumo ir pridėtinės vertės didinimo“ koncepciją. Visi sutarė, jog yra ypatingai svarbu į šių projektų įgyvendinimą įtraukti socialinius ekonominius partnerius.

Komiteto posėdyje nepritarta „Tarptautinio startuolių bendradarbystės, akseleravimo ir prototipavimo centro“ koncepcijai (Plėtotojas – Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra), ją grąžinant tobulinti.

„Šiandien vykusiuose posėdžiuose labai aiškiai pamatėme Investicijų komiteto formato ir socialinių ekonominių partnerių dalyvavimo komiteto veikloje naudą. Investicijų komiteto narių ir socialinių partnerių keliami klausimai ir komentarai leido identifikuoti jautrias koncepcijų vietas bei laiku jas grąžinti į diskusijų ir koncepcijos gryninimo etapą. Iš šiandien svarstytų šešių koncepcijų – pritarta penkioms. Net ir patvirtintoms koncepcijoms socialinių ekonominių narių pagalba buvo suformuotos papildomos įgyvendinimo sąlygos. Tai stiprus signalas koncepcijų rengėjams – koncepcijos turi būti išdiskutuotos ir išgrynintos, kad DNR plane esantis veiksmas ir jo reikalingumas nekeltų abejonių“, – po Komiteto posėdžio sakė jam pirmininkavusi Finansų ministerijos Investicijų departamento vadovė Rūta Dapkutė-Stankevičienė.

Šioms ilgalaikio poveikio investicijoms iš viso numatoma skirti 6,3 mlrd. eurų. Ateities ekonomikos DNR plane išskirti 5 prioritetai, į kuriuos siūloma koncentruotis – žmogiškasis kapitalas, skaitmeninė ekonomika ir verslas, inovacijos ir moksliniai tyrimai, ekonominė infrastruktūra bei klimato kaita ir energetika.

Investicijų komitetą sudaro Finansų ministerijos atstovai, Vyriausybės kanceliarijos atstovas bei Žmogiškojo kapitalo investicijų, Skaitmeninės ekonomikos ir verslo investicijų, Inovacijų ir mokslinių tyrimų investicijų, Ekonominės infrastruktūros investicijų, Klimato kaitos ir energetikos investicijų pakomitečių nariai bei juose dalyvaujantys daugiau kaip 60 socialinių ekonominių partnerių. Investicijų komiteto posėdžiai numatyti kiekvieną penktadienį, išsamią informaciją apie juose aptartus klausimus ir priimtus sprendimus rasite ČIA