BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


EBPO teigiamai įvertino Lietuvos pastangas kovojant su pandemijos sukelta krize

Data

2020 11 23

Įvertinimas
0
1.jpg

Šiandien laikinai einantis finansų ministro pareigas Vilius Šapoka dalyvavo nuotoliniu būdu vykusiame Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (toliau – EBPO) atliktos Lietuvos ekonominės apžvalgos pristatyme. Tai pirmas kartas, kai Lietuvos ekonominės apžvalgos ataskaita parengta mūsų šaliai būnant pilnateise EBPO nare.

Video konferencijos metu V. Šapoka džiaugėsi, jog EBPO teigiamai įvertino Lietuvos veiksmus kovojant su COVID-19 krize. Šalies atsakas, siekiant sušvelninti COVID-19 pandemijos padarinius, buvo greitas ir visapusiškas.

„Labai vertiname EBPO įžvalgas ir rekomendacijas, kurios ypatingai svarbios dabartiniu laikotarpiu siekiant ekonominio atsigavimo. Nors daugumos EBPO šalių ekonomikos patyrė didelius sukrėtimus, Lietuva ekonominius išbandymus, lyginant su kitomis šalimis, atlaikė bene sėkmingiausiai. Kalbant apie ekonomikos atsigavimą, turime kuo geriau pasinaudoti šia besikeičiančia galimybe ir padėti pamatus ilgalaikiam ekonomikos augimui ateityje“, – kalbėjo V. Šapoka.

EBPO savo apžvalgoje pažymėjo, jog Lietuvos ekonominė situacija yra tvirta. Visgi, atkreipia dėmesį, kad reikalingos ir tolimesnės priemonės siekiant užtikrinti tvirtą ekonomikos atsigavimą.

„Lietuva greitai konverguoja link labiausiai išsivysčiusių EBPO šalių, tą sąlygoja augantis eksportas ir investicijos, taip pat patikimas makroekonominis reguliavimas bei verslui palanki aplinka. Pirmą kartą nuo Nepriklausomybės atkūrimo daugiau gyventojų atvykstą į šalį nei iš jos išvyksta. COVID-19 krizė dėl gerai veikiančios sveikatos sistemos, efektyvių krizės suvaldymo priemonių ir sąlyginai trumpo karantino buvo viena švelniausių Europoje. Vis dėlto gerovė yra netolygiai paskirstyta tarp žmonių ir vietovių. Papildomos reformos galėtų padėti pagerinti ligšiolinius pasiekimus. Tinkamos paramos teikimas tiems, kuriems labiausiai reikia, ypač vyresnio amžiaus žmonėms, ir aukštos kokybės socialinės paslaugos, kartu gerinant integraciją į darbo rinką, padėtų sumažinti skurdą. Stipresnės vietinės ir regioninės institucijos, geresnis švietimas ir įgūdžiai, ypač kaimo teritorijose, ir lankstesnė būsto rinka galėtų padėti subalansuoti regioninį vystymąsi. Pagaliau, valstybės valdomų įmonių masto sumažinimas ir judėjimas link mažai anglies dioksido išskiriančių technologijų ekonomikos padėtų didinti našumą, kartu užtikrinant atsparų ir tvarų augimą“, – apžvalgoje dėstė EBPO ekspertai.

EBPO rengiama Lietuvos ekonominė apžvalga – vienas išsamiausių EBPO atliekamų tyrimų. Didžiausias dėmesys skiriamas politikai, kuri užtikrintų ilgalaikį šalies ekonomikos augimą. Tai apima daugelį sričių – darbo rinką, konkurencingumą, žmogiškąjį kapitalą, tvarų finansų rinkų vystymąsi, inovacijas, socialinę ir sveikatos apsaugą, mokesčių sistemą, viešąsias išlaidas. Ekonomikos apžvalgos tikslas – identifikuoti sektorinių politikų poveikį ilgalaikiam šalies augimui ir makroekonominei situacijai. Šių metų apžvalga skirta skurdo ir socialinių nelygumui mažinimui bei regionų puoselėjimui.

EBPO ekonominė apžvalga rengiama visoms EBPO narėms kas dvejus metus. EBPO ekspertų teikiamos rekomendacijos padeda identifikuoti problemas šalyje bei geriausius jų sprendimo būdus.

EBPO – tai 37 valstybes vienijanti tarptautinė organizacija, įkurta 1961 metais JAV ir Kanadai prisijungus prie Europos ekonominio bendradarbiavimo organizacijos, vienijusios Europos šalis bendram tikslui – atstatyti po II pasaulinio karo sugriautą ekonomiką. Organizacijos centrinė būstinė įsikūrusi Paryžiuje.

Organizacija siūlo savo nariams ir šalims partnerėms paramą, pagrįstą organizacijos vertybėmis, diegiant gerąsias pasaulines praktikas bei standartus makroekonomikos, aplinkosaugos, švietimo, mokslo, technologijų, inovacijų srityse.