copyright

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


ECOFIN posėdyje – kovos su COVID-19 priemonių įgyvendinimas ir pinigų plovimo prevencija

Data

2020 05 19

Įvertinimas
0
AdobeStock_143425895.jpeg

Antradienio popietę Ekonomikos ir finansų reikalų tarybos (ECOFIN) posėdyje ministrai apžvelgs pažangą, įgyvendinant kovos su COVID-19 priemones bei diskutuos apie pinigų plovimo prevenciją.

ECOFIN posėdyje, vyksiančiame video konferencijos būdu, finansų ministrai aptars pasiektą progresą, įgyvendinant Europos Sąjungos (ES) lygmens kovos su COVID-19 krize priemones.

„Šiandien apžvelgsime anksčiau priimtų sprendimų įgyvendinimą, pilnai išnaudojant ES biudžeto, Europos investicijų banko ir Europos stabilumo mechanizmo galimybes. Džiugu, kad Europos stabilumo mechanizmo speciali kredito linija jau yra aktyvuota. Taip pat užbaigtos derybos dėl ES reglamento numatančio papildomą finansavimą nacionalinėms laikino nedarbo schemoms. Diskusijos dėl Europos Investicijų banko Europos garantijų fondų įsteigimo taip pat yra baigiamojoje stadijoje. Visgi, šios priemonės skirtos daugiau krizės pasekmėms švelninti, tuo tarpu Ekonomikos gaivinimo pagrindu turėtų tapti ES 2021-2027 m. daugiametė finansinė programa, papildyta naujuoju Ekonomikos gaivinimo fondu“, – sako finansų ministras Vilius Šapoka.

Finansų ministrai ECOFIN posėdžio metu taip pat aptars kovos su pinigų plovimu priemones. Primename, jog gegužės 7 d. Europos Komisija (EK) paskelbė atnaujintą veiksmų planą, skirtą visapusiškai ES pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos politikai.

„Remiame visas iniciatyvas ir pastangas, skirtas stiprinti ES ir jos narių pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos sistemą. Palaikome aiškesnes ir skaidresnes procedūras dėl trečiųjų valstybių įtraukimo į strateginių pinigų plovimo prevencijos trūkumų turinčių šalių sąrašą“, – sako ministras V. Šapoka.

Planas remiasi šešiomis pagrindinėmis dalimis: tinkamas esamos kovos su pinigų plovimu (AML) teisinės bazės įgyvendinimas; vieningai taikomos AML nuostatos; ES lygio priežiūra; finansinės žvalgybos padalinių veiklos rėmimas ir koordinavimas; ES lygio baudžiamosios teisės nuostatų užtikrinimas ir keitimasis informacija; tarptautinio AML elemento stiprinimas.

EK taip pat atnaujino metodologiją, kurioje numatomos aiškesnės ir skaidresnės trečiųjų valstybių įtraukimo į strateginių pinigų plovimo prevencijos trūkumų turinčių šalių sąrašą procedūros, nustatomas glaudesnis bendradarbiavimas su numatomomis įtraukti į sąrašą trečiosiomis šalimis, kad trūkumai galėtų būti kuo greičiau pašalinti.

Finansų ministrai ECOFIN posėdžio metu taip pat aptars ES Tarybos išvadas dėl Europos semestro 2020 m. šalių ataskaitų, įskaitant nuodugnias apžvalgas ir 2019 m. rekomendacijų šalims narėms įgyvendinimo.

Papildoma informacija:

Primename, jog balandžio 23 d. Europos Vadovų Tarybos (EVT) lyderiai sutarė dėl atsigavimo instrumento (Recovery instrument) būtinybės, kurio pasiūlymą Europos Komisija planuoja pateikti artimiausiu metu kartu su atnaujintu pasiūlymu dėl kitos ES daugiametės finansinės programos.

Balandžio 9 d. Euro grupė pritarė Europos stabilumo mechanizmo (ESM) aktyvavimo, Europos investicijų banko (EIB) Europos garantijų fondo sukūrimo bei Europos Komisijos (EK) pasiūlymo suteikti papildomą finansavimą nacionalinėms laikino nedarbo schemoms. Balandžio 23 d. Europos Vadovų Tarybos (EVT) lyderiai sutarė, kad šios priemonės turėtų pradėti veikti nuo šių metų birželio 1 d.

EIB iniciatyva sukurtas 25 mlrd. eurų vertės Europos garantijų fondas, kuris leistų mobilizuoti 200 mlrd. eurų finansinę paramą  mažosioms ir vidutinėms įmonėms.

EK pasiūlė mobilizuoti papildomą finansavimą nacionalinėms laikino nedarbo schemoms. Finansavimas bus teikiamas paskolų forma, kurio bendra apimtis ES mastu gali sudaryti iki 100 mlrd. eurų. Tokiu būdu siekiama užtikrinti, kad darbuotojai ir savarankiškai dirbantys būtų apsaugoti nuo nedarbo ir pajamų praradimo.

ESM speciali linija, veiks esamos ESM Griežtesnių sąlygų kredito linijos pagrindu. Gegužės 8 d. Euro grupės posėdyje pasiektas sutarimas dėl šios priemonės svarbiausių elementų. Kredito linija bus prieinama visoms euro zonos šalims ir sudarys iki 2 proc. šalies BVP. Lietuvai tai reiškia galimybę pasiskolinti apie 1 mlrd. eurų. Vidutinė suteiktų paskolų trukmė negalės būti ilgesnė nei 10 metų. Pasinaudoti finansavimu pagal šią kredito liniją bus galima iki 2022 m. gruodžio 31 d.