BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


ECOFIN posėdyje tartasi, kaip skatinti Europos ūkio augimą

Data

2015 12 08

Įvertinimas
0
ecofin.jpg

Vilnius, gruodžio 8 d. Šiandien Briuselyje Europos Sąjungos (ES) ekonomikos ir finansų ministrai aptarė Europos Komisijos (EK) pristatytą šeštajam Europos semestrui skirtą  ekonomikos dokumentų rinkinį - Metinę augimo apžvalgą, Įspėjimo mechanizmo pranešimą bei rekomendacijas euro zonai.

„Aptarėme itin svarbius tikslus ir uždavinius, kurių privalo siekti visos šalys tam, kad ES ir euro zonos ūkis vystytųsi sparčiau ir teigiami pokyčiai šalyse būtų jaučiami kiek įmanoma greičiau. Lietuva pritarė, kad valstybės narės ir toliau laikytųsi atsakingos fiskalinės politikos bei vykdytų struktūrines reformas, siekiant valdžios sektoriaus finansų tvarumo ilguoju laikotarpiu“, - po posėdžio sakė Lietuvai atstovavęs finansų viceministras Algimantas Rimkūnas.

Metinėje augimo apžvalgoje šalims 2016 metais rekomenduojama laikytis dar pernai nustatytų ES ekonominės ir socialinės politikos trijų pagrindinių krypčių: siekti atnaujinti investicijas, vykdyti struktūrines reformas ir laikytis atsakingos fiskalinės politikos tam, kad būtų paskatintas ekonomikos augimas bei padidintas konkurencingumas ir produktyvumas. Be to, Įspėjimo mechanizmo ataskaitoje numatyta, kad 2016 metais  nuodugnios apžvalgos pagal makroekonominio disbalanso procedūrą bus parengtos dėl 18 šalių, t. y. dviem daugiau nei praėjusiais metais. Pažymėtina, kad Lietuva nėra priskiriama prie šalių, kurioms šiuo metu reikėtų nuodugnios Europos Komisijos analizės.

Tuo metu euro zonos valstybėms 2016-2017 metų laikotarpiu rekomenduojama ir toliau laikytis priemonių, kurios skatintų ekonomikos atsigavimą, didintų konvergenciją bei mažintų makroekonominius disbalansus. Šalims siūloma vykdyti reformas darbo, prekių ir paslaugų rinkose, sumažinti darbo apmokestinimą ypač mažas pajamas gaunantiems asmenims ir skatinti darbo vietų kūrimą.

ECOFIN posėdyje Europos Komisija taip pat pristatė teisinį pasiūlymą dėl Europos indėlių ir garantijų sistemos. Tai paskutinis Bankų sąjungos elementas, kuris  prisidės prie finansinio stabilumo stiprinimo, mažinant bankų ir valstybių skolos ryšį, užtikrinant didesnį indėlininkų pasitikėjimą. Numatyta, kad pastaroji sistema būtų kuriama laipsniškai, trimis nuosekliais etapais, bei grindžiama esamomis nacionalinėmis indėlių draudimo sistemomis. Šioje sistemoje  dalyvaus visos euro zonos valstybės bei kitos ES šalys narės, norinčios prisijungti prie Bankų sąjungos.

Kiti ECOFIN Taryboje svarstyti klausimai: tvirtesnis bendradarbiavimas finansinių sandorių mokesčio srityje, bendra konsoliduota pelno mokesčio bazė, Stabilumo ir augimo pakto lankstumas, Bankų sąjungos įgyvendinimas, kova su terorizmo finansavimu, 2014 metų ES biudžeto įgyvendinimas. Taip pat ministrai patvirtino Tarybos išvadas dėl statistikos klausimų, mokesčio bazės irimo ir pelno perkėlimo bei dėl Verslo apmokestinimo elgesio kodekso ateities.

Viešųjų ryšių skyrius
Tel.: (8 5) 219 9378
[email protected]
www.finmin.lrv.lt