BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


ES finansų ministrai sutarė dėl privalomų mokestinės informacijos mainų prieš tarpvalstybinį mokesčių vengimą

Data

2015 10 06

Įvertinimas
0
ECOFIN_Liuksemburge_20151006.jpg

Liuksemburgas/Vilnius, spalio 6 d. Šiandien Europos Sąjungos (ES) Ekonomikos ir finansų reikalų tarybos (ECOFIN) posėdyje, kuriame Lietuvai atstovavo finansų ministras Rimantas Šadžius, ES finansų ministrai pasiekė politinį sutarimą dėl Administracinio bendradarbiavimo mokesčių srityje direktyvos pakeitimų. Jais siekiama nuo 2017 m. įtvirtinti privalomą automatinį keitimąsi informacija tarp ES valstybių narių mokesčių administratorių apie išankstinius, sienas peržengiančius mokestinius sprendimus, ir išankstinius sandorių kainodaros susitarimus.

Pagal šiuo metu galiojančią tvarką ES valstybės narės dažnai nežinojo apie kitose ES šalyse priimtus išankstinius įsipareigojimus, galinčius daryti poveikį jų surenkamiems mokesčiams, o tuo gali naudotis verslas, siekdamas sumažinti mokestines prievoles.

Kita vertus, iki šiol bet kuri valstybė narė galėjo atsisakyti suteikti informaciją kitai valstybei, motyvuodama komercine paslaptimi ar viešosios tvarkos reglamentavimu.

Direktyvos pakeitimai, numatantys automatinį apsikeitimą informacija apie priimtus išankstinius įsipareigojimus iš esmės sudarys sąlygas vykti šiam procesui skaidriai ir mažins galimybes dėl apmokestinimo skirtumų tiek "permesti" mokesčius į kitą jurisdikciją, tiek apskritai išvengti jų mokėjimo.

Vaizdo informacijoje - finansų ministro Rimanto Šadžiaus pasisakymas prieš ECOFIN posėdį

„Lietuva remia ES pastangas kovoti su ypač pastaraisiais metais verslo pasaulyje paplitusia praktika kurti tarpvalstybines agresyvaus mokesčių planavimo schemas, kuriomis siekiama išvengti mokesčių mokėjimo tarpvalstybiniu mastu. Dėl to labai sumažėja nacionalinės mokestinės pajamos, o tai trukdo valstybėms narėms taikyti ekonomikos augimui palankią mokesčių politiką“, − teigia finansų ministras Rimantas Šadžius.

Pagrindiniai šiuo metu ES pirmininkaujančio Liuksemburgo pateikti direktyvos pakeitimai apibrėžia informacijos mainų apimtis, sąlygas bei pagrindines sąvokas, taip pat nustato terminus ir šablonus informacijos teikimui, o, svarbiausia, įtvirtina, kad nuo 2017 m. sausio 1 d. informacija apie minėtus sprendimus ir susitarimus bus privalomai automatiškai keičiamasi su visų ES valstybių narių mokesčių administracijomis.

ECOFIN Tarybos metu Europos Komisija taip pat pristatė Veiksmų planą dėl Kapitalo rinkų sąjungos sukūrimo. Ministrai apsikeitė pirminėmis nuomonėmis dėl tolimesnių veiksmų, kuriant minėtą sąjungą. Veiksmų planas grindžiamas tokiais pagrindiniais principais: platesnių galimybių investuotojams sukūrimu; finansavimo susiejimu su realiąja ekonomika; tvirtesniu ir atsparesniu finansų sistemos kūrimu; finansinės integracijos stiprinimu ir konkurencijos didinimu. Kapitalo rinkų sąjungą ES planuojama įkurti iki 2019 m.

Kiti ECOFIN Taryboje svarstyti klausimai: 2015 m. Europos semestro proceso tobulinimas siekiant glaudžiau bendradarbiauti Europos Komisijai ir valstybėms narėms įgyvendinant struktūrines reformas, esamos situacijos dėl Bankų Sąjungos įgyvendinimo apžvalga, t. y. kaip valstybės narės perkėlinėja į nacionalinę teisę reikiamus ES teisės aktus, Stabilumo ir augimo pakto taisyklių lankstumo taikymas.

Ministro patarėjas
Remigijus Bielinskas
+370 616 94 846

Viešųjų ryšių skyrius
8 5 2390 022
vrs@finmin.lt
www.finmin.lrv.lt