2024-01-26

G. Skaistė: „Narystė euro zonoje sustiprino Lietuvos ekonomikos atsparumą išorės sukrėtimams“

Rygoje vykusioje konferencijoje, skirtoje Latvijos euro įsivedimo dešimtmečiui, finansų ministrė Gintarė Skaistė akcentavo, jog euro įsivedimas sustiprinimo Lietuvos, ir visų Baltijos šalių, galimybes atlaikyti ekonominius sukrėtimus. Pastarųjų šokų akivaizdoje buvimas vieningos pinigų sąjungos dalimi padėjo išlaikyti investuotojų pasitikėjimą bei palankias finansavimo sąlygas. Tai sudarė sąlygas Vyriausybei laiku imtis reikiamos skatinamosios fiskalinės politikos, kuri sušvelnino sukrėtimų poveikį realiajai ekonomikai ir šalies gyventojams.

„Pastarųjų metų patirtis – nuo COVID-19 pandemijos iki rusijos karo prieš Ukrainą – parodė, jog Lietuva priėmė teisingą sprendimą prisijungdama prie euro zonos. Šis žingsnis ne tik pagilino politinę Lietuvos integraciją Europos kryptimi, bet ir reikšmingai sustiprino mūsų ekonomikos atsparumą sukrėtimams. Tapus euro zonos šeimos dalimi, reikiamu metu turėjome palankesnes sąlygas pakankama apimti skatinti ekonomiką, o tai padėjo išvengti ekonomikos nuosmukio ir nedarbo padėjimo. Žvelgiant iš ilgesnės perspektyvos, narystė euro zonoje padėjo tvirtą pagrindą, siekiant tolesnės ekonominės konvergencijos su Vakarų Europos šalimis“, – teigė G. Skaistė.

Diskusijos metu taip pat aptarta, kokie veiksmai reikalingi, kad narystė euro zonoje atneštų dar didesnę naudą šalims narėms. Ministrė šiuo klausimu akcentavo, jog Europos Sąjungos lygmeniu vis dar yra daug erdvės reformoms, kurios galėtų sustiprinti bendros ekonominės erdvės efektyvumą ir padidinti euro naudą. Tarp svarbiausių reformų krypčių buvo pabrėžtas vieningos paslaugų rinkos gilinimas, kuris turi apimti ir skaitmeninę erdvę. Taip pat, naujame politiniame cikle būtina reikšmingai pasistūmėti pirmyn vystant ES Kapitalo rinkų sąjungą, verslui užtikrinant daugiau ir įvairesnių finansavimo galimybių, o gyventojams efektyvesnius taupymo instrumentus.

Ministrė taip pat akcentavo, jog istoriniai pavyzdžiai rodo, kad euro nauda įprastai ateina kartu su protingai vykdoma makroekonomine politika. Todėl norint toliau džiaugtis teigiamu euro poveikiu tarptautinei prekybai ir ekonomikos augimui būtina išlaikyti tvarius viešuosius finansus. Taip pat būtina įgyvendinti struktūrines reformas ir augimą skatinančias investicijas, kurios, tęsiantis ekonominei konvergencijai, užtikrintų ūkio konkurencingumą tarptautiniame kontekste.