2024-04-11

G. Skaistė susitikime su EIB prezidente: „EIB turi plėsti investicijas gynybos pramonės sektoriuje“

Šiandien finansų ministrė Gintarė Skaistė susitiko su Europos investicijų banko (EIB) prezidente Nadia Calviño ir aptarė galimybes didinti EIB vaidmenį stiprinant Europos gynybinius pajėgumus, teikiant finansinę paramą Ukrainai bei skatinant perėjimą prie žaliosios ekonomikos.

„Vertinant pasikeitusią saugumo situaciją, būtina persvarstyti EIB strateginius investicijų prioritetus – juose turi vietą atrasti gynybos pramonė, neapsiribojant tik dvigubos paskirties projektų finansavimu. Išplėtus banko investicijas šioje srityje, tai galėtų reikšmingai prisidėti prie ES gynybinių pajėgumų stiprinimo. Be to, pozityviai vertiname institucijos paramą Ukrainai bei raginame toliau didinti investicijų šalyje apimtis, ypatingą dėmesį skiriant kritinei infrastruktūrai atkurti ir ekonomikos funkcionavimui palaikyti“, – teigė finansų ministrė G. Skaistė.

4J5A5722.jpg

Be banko paramos Ukrainai, susitikimo metu taip pat aptartas Lietuvos ir EIB bendradarbiavimas, tolesnių investicijų šalyje kryptys ir prioritetai.

„EIB finansavimas prisideda prie Lietuvos konkurencingumo didinimo, žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos, ekonomikos atsparumo stiprinimo bei darbo vietų kūrimo. Planuojame tęsti bendradarbiavimą įgyvendinant ES fondų finansuojamas programas bei ieškoti galimybių plėtoti karinio mobilumo infrastruktūros projektus“, – pabrėžė finansų ministrė.

Nuo 1994 metų EIB aplinkosauginiams, infrastruktūriniams projektams, inovacijoms ir verslui Lietuvoje finansuoti suteikė paskolų už 5,1 mlrd. eurų. 2023 m. EIB investavo reikšmingą 654 mln. eurų sumą Lietuvoje.

Lietuva EIB nare tapo 2004 m. Šiuo metu Lietuvai priklauso 437,6 mln. eurų įstatinio kapitalo (0,18 proc.).

4J5A5727.jpg

4J5A5729.jpg