BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Gyvenimo kokybės augimo modelis: efektyvesnė valstybės finansų politika

Data

2020 11 04

Įvertinimas
0
3526_16e4de00c12e51371627fa889bce2fb4.jpg

Siekiant įvertinti kaip valstybės vykdomos priemonės prisideda prie gyventojų gerovės – šiandien Finansų ministerija konferencijoje „Ne vien BVP: valstybės finansų politikos poveikio visuomenės gyvenimo kokybei vertinimas“ pristatė Gyvenimo kokybės augimo modelį (GKAM), skirtą didinti valstybės vykdomos finansų politikos efektyvumą.

„Gyvenimo kokybę kiekvienas gali apibrėžti skirtingai, nes ji priklauso nuo objektyvių ir subjektyvių faktorių. Todėl planuojant fiskalinės politikos priemones svarbu įvertinti, kaip šios priemonės veikia viešosios politikos sritis ir koks jų poveikis pasirinktiems gyvenimo kokybę matuojantiems rodikliams“, - sakė finansų viceministrė Miglė Tuskienė.

Pasak viceministrės M. Tuskienės, naudodama pasirinktą visuomenės gyvenimo kokybės indekso rodiklių rinkinį ir atsižvelgdama į nustatytas visuomenės gyvenimo kokybės indekso rodiklių siektinas reikšmes, Finansų ministerija, planuodama fiskalinės politikos priemones, galės analizuoti jų poveikį indekso rodiklių reikšmėms ir vertinti siektinų reikšmių pasiekimo progresą. 

GKAM skirtas didinti valstybės vykdomos finansų politikos efektyvumą, įvertinant valstybės finansų politikos intervencijų poveikį ne tik pagrindiniams makroekonominiams rodikliams, bet ir namų ūkių disponuojamoms pajamoms, taip pat numatyti prioritetinius ūkio sektorius ir jų finansavimo strategiją trumpuoju, vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu, atsižvelgiant į pageidaujamus pasiekti visuomenės gyvenimo kokybės indekso parametrus.

Atsižvelgiant į besikeičiančią ekonominę ir socialinę situaciją, modelis ateityje bus plečiamas ir tobulinamas, pritaikant jį naujiems valstybės valdymo iššūkiams spręsti.

Papildoma informacija:

Finansų ministerija kartu su UAB ESTEP Vilnius baigia įgyvendinti Europos Sąjungos  fondų investicijų ir kitų valstybės intervencijų poveikio visuomenės gyvenimo kokybės augimui vertinimą. Vertinimo metu sukurtas kombinuotas mikrosimuliacinis ir makroekonometrinis GKAM modelis.