BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Kviečia viešąsias įstaigas taikyti socialinio poveikio priemones

Data

2020 10 19

Įvertinimas
0
AdobeStock_91559062.jpeg

Siekiant kuo efektyviau investuoti viešiesiems interesams tenkinti skiriamas lėšas bei pasiekti kuo didesnę socialinę ir finansinę investicijų grąžą, Finansų ministerija skatina viešojo sektoriaus įstaigas savo veikloje taikyti socialinio poveikio investavimo priemones ir modelius Lietuvoje.

Inicijavo galimybių studiją

Socialinio poveikio investavimo modeliai yra orientuoti į įvairių viešųjų sektorių problemų sprendimų finansavimą, siekiant kuo didesnio poveikio ir investuojant į pokytį ir rezultatus, o ne į problemų pasekmių šalinimą.

Poveikio investavimo modelių sėkmingai pradžiai būtina sąlyga – aiškus tam tikros problemos įvertinimas objektyviais statistiniais rodikliais ir konkretaus siektino pokyčio nustatymas. Tokiuose modeliuose viešasis sektorius investuoja į poveikį, o geriausių sprendimų jam pasiekti  būdai yra atiduodami privačiam investuotojui bei tam tikro sektoriaus paslaugų tiekėjams. Taip privataus kapitalo lėšos pasitelkiamos valstybei svarbioms socialinėms problemoms spręsti.

Tęsdama iniciatyvą Finansų ministerija bendradarbiaudama su  Europos Investicijų banku inicijavo Socialinio poveikio investicijų Lietuvoje galimybių studiją, kurios tikslas – išanalizuoti Lietuvos viešųjų sektorių potencialą taikyti socialinio poveikio investavimą, esamą viešųjų ir privačių dalyvių ekosistemą, būtinas sąlygas Lietuvoje sukurti integruotą socialinio poveikio investavimo iniciatyvą.

Galimybių studijoje bus pateiktos praktinės gairės ir rekomendacijos Finansų ministerijai ir kitiems susijusiems besidomintiems subjektams, norintiems sukurti socialinio finansavimo ekosistemą socialinėms inovacijoms finansuoti, daugiausiai dėmesio skiriant šiems pagrindiniams aspektams: palankioms rekomendacijoms Socialinio poveikio finansavimo ekosistemos kūrimui Lietuvoje; galimų finansuotojų pritraukimas ir palankių sąlygų jiems sudarymas; galimų taikymo sričių nustatymas.

Didėjantis projektų skaičius

Pasaulyje sėkmingai įgyvendinamų projektų nuolatos daugėja, o jų geografija plečiasi. Šiuo metu įgyvendinamos 138 socialinio poveikio investicijos už beveik 375 mln. eurų, kurios palies 1,7 mln. žmonių.

Pasitelkiant socialinio poveikio sutartis visame pasaulyje sprendžiamos įvairiausios problemos tiek sveikatos srityje, tiek švietime, skurdo mažinime ir pan. Pirmosios socialinio poveikio sutartys buvo taikomos išspręsti iš kalinimo įstaigų grįžusių buvusių kalinių integraciją į visuomenę, siekiant, kad kuo mažiau asmenų pakartotinai nusikalstų ir grįžtų į kalėjimus.

Sveikatos apsaugos srityje dažniausiai sprendžiamos su ankstyva ligos diagnostika ir sėkminga reabilitacija susiję klausimai. Švietime – geresni vaikų pasiekimai ir rezultatai. Valstybė ar savivaldybė kiekvieno projekto atveju nustato rodiklį, kurį sėkmingai pasiekus yra kompensuojamos programos išlaidos bei iš anksto nustatyta investicinė grąža.

Izraelio patirtis

Socialinio poveikio priemonėmis imtasi gerinti Rahato (Izraelis) mieste esančių mokinių matematikos žinias.  Pastebėta, kad jaunuolių stojamųjų egzaminų rezultatai buvo vieni žemiausių šalyje. Įgyvendinamas socialinio poveikio projektas orientuotas į 10-12 klasių šio miesto moksleivius. Socialinio poveikio priemonėmis siekiama, jog mokiniai stojamojo egzamino metu gautų maksimalius žinių įvertinimo rezultatus.

Jei šis projektas bus sėkmingas, planuojama priemones ir metodus taikyti visoje šalyje. Socialinio poveikio projektais siekiama spręsti tiek jautrias lokalias problemas, tiek kompleksines, kurios teikia naudą investuotojams, valstybės institucijoms bei visuomenei.