BDAR
Close

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Lietuva išleido 10 metų trukmės euroobligacijų emisiją

Data

2022 05 25

Įvertinimas
1
AdobeStock_94438319.jpeg

Šiandien Lietuva tarptautinėse kapitalo rinkose pasiskolino 650 mln. eurų, išleisdama 10 metų trukmės euroobligacijų emisiją. Už šią emisiją bus mokamos 2,125 proc. metinės palūkanos.

Šios emisijos platinimo metu užfiksuotas 60 bazinių punktų rizikos priedas virš vidutinės apsikeitimo sandorių palūkanų normos. 2020 m., kai pastarąjį kartą buvo platinta 10 metų trukmės euroobligacijų emisija, šis rizikos priedas buvo lygus 90 bazinių punktų. Tai reiškia, kad investuotojai Lietuvos kredito riziką vertina ženkliai palankiau nei prieš dvejus metus.

„Keičiantis centrinių bankų politikai ir įsibėgėjant palūkanų normų kilimui, naudojamės proga užsitikrinti finansavimą palankiomis sąlygomis. Lietuva investuotojams pasiūlė jiems patraukliausią 10 metų trukmę ir tikimės šią emisiją dar ne kartą pasiūlyti ir vidaus rinkos aukcionuose“, – sako finansų viceministras Gediminas Norkūnas.  

Šiomis lėšomis bus finansuojamas šių metų skolinimosi poreikis, siekiant sušvelninti Rusijos karinės invazijos į Ukrainą ir sukeltos geopolitinės ir ekonominės krizės padarinius, t.y., dėl karo išaugusios infliacijos pasekmių švelninimo priemonėms, socialinei ukrainiečių paramai, jų švietimui, sveikatos paslaugoms bei kritinės infrastruktūros išlaikymo išlaidoms, atsiradusioms dėl sankcijų Rusijai ir Baltarusijai, ES lėšomis bendrai finansuojamiems infrastruktūros projektams.

Euroobligacijos išplatintos 2,272 proc. pelningumu, o išleidimo kaina lygi 98,698 proc. jų nominaliosios vertės. Euroobligacijos bus apmokamos 2022 m. birželio 1 d. ir išperkamos 2032 m. birželio 1 d.

Bankais-platintojais buvo pasirinkti „Barclays“ ir „BNP Paribas“ bankai.

 

Svarbi informacija

Šis pranešimas ar jo kopijos negali būti daromos ir tiesiogiai ar netiesiogiai platinamos ar siunčiamos į Jungtines Amerikos Valstijas, Australiją, Kanadą ar Japoniją ar į kitą jurisdikciją, kur tai daryti, būtų neteisėta. Šis pranešimas nėra pasiūlymas ar kvietimas parduoti vertybinius popierius, nėra prašymas siūlyti pirkti ar įsipareigoti pirkti perdavimas; šis pranešimas (ar bet kuri jo dalis) ar jo išplatinimo faktas negali sudaryti sandorio pagrindo ir juo negali būti remiamasi siejant jį su kokiu nors sandoriu ar įsipareigojimu. Siūlymas ir šio pranešimo platinimas bei kita informacija, susijusi su listingavimu ir siūlymu atitinkamose jurisdikcijose, gali būti ribojami teisės aktų, todėl asmenys, gavęs čia minimą dokumentą ar susijusią informaciją, turėtų būti informuoti apie tokius apribojimus bei jų laikytis. Šių apribojimų nesilaikymas gali būti laikomas atitinkamos jurisdikcijos vertybinių popierių įstatymų pažeidimu.

Šis pranešimas nėra pasiūlymas parduoti vertybinius popierius Jungtinėse Amerikos Valstijose. Čia minimi vertybiniai  popieriai negali būti siūlomi ar parduodami JAV ar JAV asmenų (kaip nustatyta 1933 metų Jungtinių Valstijų Vertybinių popierių įstatyme (su pakeitimais) (toliau – Vertybinių popierių įstatymas)) sąskaita ar naudai be registravimo ar išimties registravimui Vertybinių popierių įstatyme. Emitentas neregistravo ir neketina registruoti jokios vertybinių popierių pasiūlymo dalies JAV ar viešai siūlyti euroobligacijas JAV.

Ši informacija yra platinama ir skirta tik (i) asmenims už Jungtinės Karalystės ribų arba (ii) profesionaliems investuotojams pagal Jungtinės Karalystės 2000 metų Finansinių paslaugų ir rinkų įstatymo (Finansinis reklamavimas) 2005 m. įsakymo (su vėlesniais pakeitimais, toliau – Finansinių rinkų įstatymas) 19(5) straipsnį arba (iii) bet kokiems kitiems asmenims, kuriems ji gali būti teisėtai perduota, pagal Finansinių rinkų įstatymo 21 straipsnį (visi tokie asmenys toliau vadinami „susiję asmenys“). Bet kokia investavimo veikla, su kuria susijusi ši informacija, bus prieinama ir vykdoma tik su susijusiais asmenimis. Bet kuris asmuo, kuris nėra susijęs asmuo, neturėtų veikti pagal ar kliautis šiuo dokumentu ar jo turiniu.

Europos Ekonominės Erdvės valstybėse narėse ir Jungtinėje Karalystėje šis pranešimas skiriamas tik asmenims, kurie yra „profesionalieji investuotojai“, kaip ši sąvoka apibrėžta Reglamente (ES) 2017/1129.