BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Lietuva pasirašė sutartis su EIB dėl dviejų svarbių investavimo krypčių

Data

2015 05 07

Įvertinimas
0

Tęsdami glaudų bendradarbiavimą, Lietuva ir Europos investicijų bankas (EIB) pasirašė sutartį dėl JESSICA II fondo steigimo ir dėl 1,3 mlrd. eurų paskolos 2014–2020 m. Europos Sąjungos (ES) investicijų projektų Lietuvoje bendrajam finansavimui užtikrinti.

Iš kairės: EIB viceprezidentas Pimas van Ballekomas, finansų ministras Rimantas Šadžius ir aplinkos ministras Kęstutis Trečiokas.

Iš kairės: EIB viceprezidentas Pimas van Ballekomas, finansų ministras Rimantas Šadžius ir aplinkos ministras Kęstutis Trečiokas. Martyno Ambrazo/ELTA nuotrauka

JESSICA II fondo lėšas Lietuva naudos tolesniam daugiabučių namų atnaujinimui, kuris leis efektyviau naudoti šilumos energiją ir sumažins šimtų daugiabučių šildymo išlaidas. Šio fondo steigimo sutartį pasirašė finansų ministras Rimantas Šadžius, EIB viceprezidentas Pimas van Ballekomas ir aplinkos ministras Kęstutis Trečiokas.

Finansų ministras R. Šadžius ir EIB viceprezidentas P. van Ballekomas savo parašais patvirtino pirmąją 1,3 mlrd. eurų paskolos dalį – 300 mln. eurų. Paskola 2014–2020 m. ES investicijų projektų Lietuvoje bendrajam finansavimui užtikrinti bus naudojama valstybės investicijoms komunikacijų, energetikos, transporto infrastruktūros ir kaimo plėtros srityse.

Pasirašoma sutartis dėl JESSICA II fondo steigimo.

Pasirašoma sutartis dėl JESSICA II fondo steigimo. Finansų ministerijos nuotrauka.

„Abi šiandien pasirašytos sutartys rodo Europos investicijų banko pasiryžimą remti Lietuvą jos augimo kelyje. „Jessica II“ fondas padės sukurti naujas darbo vietas ir mažinti CO2 emisijas,  tūkstančiams gyventojų leis atnaujinti savo namus ir taupyti pinigus. Paskola bendrajam finansavimui padės stiprinti Lietuvos ekonomikos konkurencingumą daugelyje sektorių, įskaitant komunikacijas, energetiką, transporto infrastruktūrą ir kaimo plėtrą. Abu kartu šie projektai svariai prisidės prie tvaraus ekonomikos augimo ir geresnės Lietuvos žmonių gyvenimo kokybės“, – sakė EIB viceprezidentas P. van Ballekomas, atsakingas už skolinimą Lietuvai.

„Finansų inžinerijos priemonės kaip JESSICA fondas leidžia investicijoms skirtas lėšas naudoti pakartotinai. Pritraukdami privačias lėšas, užsitikriname geresnius rezultatus ir didesnį poveikį ekonomikai. Tai puiki galimybė įgyvendinti svarbius projektus turint ribotus viešuosius finansinius išteklius ir esant dideliam investicijų finansavimo poreikiui. Lietuva sėkmingai bendradarbiavo su EIB, naudodama banko paskolą 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos projektų bendrajam finansavimui, ir tęs šį bendradarbiavimą naujuoju 2014–2020 m. ES fondų investicijų laikotarpiu“, – sakė finansų ministras R. Šadžius.

„Džiaugiuosi daugiabučių renovacijos nuoseklumu per pastaruosius dvejus metus. Išjudinus daugiabučių namų atnaujinimo procesą, jis įgauna vis didesnį pagreitį ir duoda apčiuopiamų rezultatų. Per pastaruosius porą metų atnaujintuose namuose gyvenimo sąlygos pagerėjo daugiau kaip 7 tūkst. gyventojų. Nereikia pamiršti, kad daugiabučių renovacija yra vienas pigiausių ir patraukliausių būdų kovoti su CO2 išmetimais ir mažinti iškastinio kuro panaudojimo apimtis. Prie ilgalaikės naudos galima paminėti ir tai, kad renovacijos procesas yra taip reikalingas stimulas šalies ekonomikai“, – sakė aplinkos ministras K. Trečiokas.

JESSICA II fondas

Šiandien pasirašyta sutartimi EIB taps JESSICA II fondo valdytoju ir paskirstys 150 mln. eurų  2014-2020 Europos Sąjungos fondų lėšų, skirtų Lietuvos Vyriausybės patvirtintos Daugiabučių modernizavimo programos vykdymui – svarbiam ir tarptautinio pripažinimo sulaukusiam Vyriausybės prioritetui, kurį įgyvendina ir valstybė, ir savivaldybės. JESSICA II fondas tęs Kontroliuojančiojo fondo (JESSICA I), kurio visos lėšos jau panaudotos, darbą. Be to, tai yra pirmasis EIB mandatas valdyti atskiras finansines 2014-2020 m. programavimo laikotarpio priemones. Pagal JESSICA I patirtį, daugiabučiai toliau bus modernizuojami, skiriant jų renovacijai lengvatines paskolas. Lietuvoje iki šiol buvo renovuota apie 250 daugiabučių, apie 1000 yra renovuojami šiuo metu.

Paskolos sutartis

Pirmąją 1,3 mlrd. eurų paskolos dalį – 300 mln. eurų – Lietuva naudos 2014–2020 m. ES investicijų Lietuvoje bendrajam finansavimui, pirmenybę teikdama mokslinių tyrimų, švietimo ir informacinių technologijų srities projektams (ES lėšomis bus finansuojama tam tikra fiksuota tinkamu pripažinto projekto dalis, likusiai daliai Lietuva naudos valstybės biudžeto arba EIB paskolintas lėšas). Paskolos lėšos taip pat bus skiriamos Lietuvos smulkiajam ir vidutiniam verslui skatinti, nedarbui ir klimato kaitos poveikiui mažinti bei galės būti panaudotos investicijoms į tris didelius infrastruktūros projektus: Vilniaus vakarų aplinkkelio statybai bei šilumos ūkio modernizavimui Vilniuje ir Kaune.

Be to, dalis EIB paskolos bus perskolinama ES projektus įgyvendinančioms savivaldybėms, valstybės ir savivaldybės įmonėms, akcinėms ir uždarosioms akcinėms bendrovėms, kurių visas arba dalį akcijų valdo valstybė ar savivaldybė. Išsamesnę informaciją apie lėšų perskolinimą Finansų ministerija paskelbs, kai Lietuva gaus pirmąją paskolos dalį.

Papildoma informacija

EIB yra ilgalaikes paskolas teikianti ES institucija, kurios akcininkėmis yra visos ES valstybės narės. EIB teikia ilgalaikį finansavimą investicijų projektams, kurie prisidėtų prie ES politikos tikslų įgyvendinimo. 2014 metais EIB Lietuvoje suteikė daugiau nei 80 mln. eurų vertės paskolų, iš kurių daugiausiai teko smulkiajam ir vidutiniam verslui bei energetikos sektoriui.

Kontaktai žiniasklaidai:

EIB
Tim Smit, t.smit@eib.org, tel. +352 4379 89076, mob. tel. +352 691 286423
Interneto svetainė: http://www.eib.org/press;
Spaudos tarnyba: +352 4379 21000 – press@eib.org

Lietuvos Respublikos finansų ministerija
Remigijus Bielinskas, r.bielinskas@finmin.lt,tel. (8 5) 239 0008
Giedrius Šniukas, g.sniukas@finmin.lt, tel. (8 5) 239 0187,
Interneto svetainė: http://www.finmin.lt 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Olga Važnevičienė, o.vazneviciene@am.lt, tel. 8 706 63556
Interneto svetainė: http://www.am.lt