BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Mažinama administracinė našta verslui

Data

2015 09 23

Įvertinimas
0
IMG_0148.JPG

Vilnius, rugsėjo 23 d. Šiandien posėdyje Vyriausybė pritarė Finansų ministerijos parengtiems Buhalterinės apskaitos įstatymo bei lydinčiųjų teisės aktų pakeitimams, kuriais verslui mažinama administracinė našta. LR Seimui patvirtinus šiuos pakeitimus, viename teisės akte bus aiškiai reglamentuoti visų ūkio subjektų buhalterinės apskaitos tvarkymo reikalavimai.

Pakeitimais nustatoma, kad ūkio subjektai, kuriems ES arba LR teisės aktai nenustato imperatyvios pareigos taikyti verslo arba tarptautinius apskaitos standartus, galėtų pasirinkti, kuriais apskaitos standartais vadovaujantis tvarkyti buhalterinę apskaitą. Taip pat palengvinami reikalavimai įmonių grupei nepriklausančioms įmonėms, kurios prekiauja arba ketina pradėti prekiauti savo akcijomis reguliuojamose rinkose – finansines ataskaitas jos gali sudaryti pagal verslo apskaitos standartus. Tos įmonės, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje ir kurios privalo sudaryti konsoliduotąsias finansines ataskaitas, buhalterinę apskaitą tvarkytų taip, kad užtikrintų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų sudarymą pagal tarptautinius apskaitos standartus. Reikalavimas taikyti tarptautinius apskaitos standartus sudarant ir atskiras, ir konsoliduotąsias finansines ataskaitas taikomas ir draudimo bei perdraudimo įmonėms.

Įstatymo pakeitimais nustatoma, kad ūkio subjektas turės pasirinkti, kokį visuotinai pripažinto informacijos šaltinio (Europos centrinio banko, Lietuvos banko ar kito visuotinai pripažinto, pvz., Bloomberg) skelbiamą euro ir užsienio valiutos santykį naudoja ir kurią dieną paskelbtą (ūkinės operacijos dieną, dieną prieš ūkinę operaciją). Tai ypač aktualu įmonių grupės įmonėms ir įmonėms, veikiančioms skirtingų valstybių jurisdikcijose.

Taip pat atnaujinamos įstatymo nuostatos, susijusios su apskaitos tvarkymu techninėmis priemonėmis. Nustatoma, kad parašas neprivalomas sąskaitai-faktūrai, patikslinamos klaidų apskaitos registruose taisymo nuostatos.

Priėmus pataisas verslo apskaitos standartų rengimo, tvirtinimo bei skelbimo funkcija iš Audito ir apskaitos tarnybos bus perduota Finansų ministerijai. Šiuos standartus tvirtins finansų ministras, o apibendrintus paaiškinimus ir konsultacijas teiks Audito ir apskaitos tarnyba.

Viešųjų ryšių skyrius
(8 5) 2199 337
vrs@finmin.lt