2024-01-08

Modernizuota valstybės iždo sistema

Finansų ministerijai įdiegus valstybės iždo konsoliduoto sąskaitų valdymo sistemą, sudarytos galimybės centralizuotai valdyti valstybės lėšas, užtikrinant efektyvų jų valdymą, naudojimą, papildomą lėšų kontrolę bei vieningą mokėjimų vykdymą. Šiuo metu sąskaitas valstybės ižde turi 229 iš beveik 500 biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurios į naująją sistemą turi pereiti pagal Valstybės iždo įstatymą. Likusios įstaigos prie šios sistemos laipsniškai prisijungs iki 2028 m.

Įdiegti pažangūs bankiniai sprendimai šalies iždo sistemoje atveria naujas galimybes efektyviam ir racionaliam valstybės piniginių išteklių valdymui. Ši sistema leidžia panaudoti laikinai laisvą likvidumą, mažinti trumpalaikį skolinimąsi ir skolinimosi išlaidas bei investuoti turimas lėšas, taip pat eliminuojama kredito rizika“, – teigia finansų ministrė Gintarė Skaistė.

Praėjusių metų birželį pradėjusi veikti konsoliduoto sąskaitų valdymo sistema (VIKSVA) sudaro sąlygas centralizuotai laikyti valstybės piniginius išteklius, racionaliai valdyti laikinai laisvas lėšas, operatyviau ir efektyviau vykdyti valstybės iždo mokėjimus. Biudžetinėms ir viešosioms įstaigoms suteikiamos galimybės valstybės ižde atidaryti ir tvarkyti sąskaitas, vykdyti mokėjimus, naudotis kitomis elektroninėje bankininkystėje įprastomis paslaugomis. Finansų ministerijai prisijungus prie mokėjimo sistemos CENTROlink, VIKSVA naudotojai gali atlikti momentinius mokėjimus, t.y., atsiskaityti su tiekėjais, darbuotojais ir kitais lėšų gavėjais realiu laiku. Taip pat įdiegtos papildomos integracijos, leidžiančios vykdyti Target2 mokėjimus (Target2 realaus laiko atsiskaitymų eurais sistema), o naudojantis integraciniu „gateway“ kanalu įstaigoms siūlomas paprastesnis duomenų apsikeitimas tarp VIKSVA bei jų apskaitos sistemų.

Iš viso naująja sistema naudosis apie 470 šiuo metu veikiančių biudžetinių, viešųjų įstaigų ir fondų. Galimybę laikyti lėšas valstybės ižde turi ir savivaldybės bei aukštosios mokyklos, tačiau tai joms nėra prievolė.

VIKSVA sistema sukurta siekiant centralizuoti paslaugas, suvienodinti procesus, mažinti administracinę naštą bei paslaugų kaštus, gerinti valstybės iždo teikiamų paslaugų kokybę. Pirminiais skaičiavimais vertinta, kad dėl sumažėjusių valstybės skolinimosi apimčių ir sąnaudų, biudžetinių įstaigų mokėjimų pavedimų bei sąskaitų aptarnavimo išlaidų, kasmet būtų sutaupoma apie 2,6 mln. eurų.

 

Papildoma informacija:

  • 2023 m. gruodžio mėn. Finansų ministerijos Valstybės iždo departamentas įgyvendino iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Valstybės iždo konsoliduoto sąskaitų valdymo sistemos sukūrimas“, kurio vertė 3,1 mln. eurų (iš jų 2,178 mln. eurų panaudota sistemos diegimui);
  • Vieningos iždo sąskaitos (angl. Single treasury account) principas yra vienas plačiausiai taikomų viešųjų finansų valdymo srityje pažengusių valstybių būdų didinti valstybės piniginių išteklių valdymo efektyvumą – konsoliduoti valstybės lėšų surinkimą ir disponavimą vieningoje sistemoje;
  • Šį principą taiko beveik visos labiausiai pažengusios pasaulyje viešųjų finansų valdyme Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) valstybės narės.
  • Siekiant perimti gerąsias praktikas bei pritaikyti jas valstybės piniginių išteklių valdymui, Lietuvoje buvo analizuojami Europos Sąjungos šalių, tokių kaip Prancūzijos, Švedijos iždo valdymo pavyzdžiai.