BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


MVĮ plėtrai – naujos finansavimo galimybės

Data

2020 06 23

Įvertinimas
0
background-2321_1280.jpg

Antradienį Finansų ministerija kartu su Ekonomikos ir inovacijų ministerija pakvietė rinkos dalyvius į projekto „Labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (toliau – MVĮ) išleistų vertybinių popierių įtraukimo į vertybinių popierių biržą skatinimas“ rezultatų pristatymą.

Siekdama paskatinti kapitalo rinkų plėtrą Lietuvoje Finansų ministerija, pasinaudodama Europos Komisijos administruojama struktūrinių reformų rėmimo programa, įgyvendino projektą, kurio tikslas – išanalizuoti galimybes ir sukurti naują priemonę, didinančią MVĮ prieinamumo prie alternatyvių finansavimo šaltinių galimybes.

Naujos priemonės poreikio analizę atliko Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) ir nepriklausomi ekspertai, kurie pristatė projekto rezultatus bei siūlomą įgyvendinti priemonę. Pagal naujai kuriamą priemonę MVĮ galės gauti išlaidų, patirtų įsigyjant trečiųjų šalių teikiamas konsultacines paslaugas, būtinas išimtinai MVĮ išleidžiamų akcijų ir (arba) obligacijų įtraukimui į Vertybinių popierių biržos sąrašus, kompensavimą.

Skatinant alternatyvius finansavimo šaltinius ir stiprinant kapitalo rinkas siekiama sukurti daugiau finansavimo galimybių įmonėms (įskaitant MVĮ), sumažinti kapitalo pritraukimo išlaidas, pritraukti daugiau vietos ir užsienio investicijų ir remti ilgalaikius projektus.

Pastaraisiais metais Vyriausybė daug dėmesio skiria kapitalo rinkų plėtrai – priimti  teisės aktai, skirti alternatyvių finansavimo šaltinių kūrimui: sukurta sutelktinio finansavimo ir tarpusavio skolinimo teisinė sistema, uždarosioms akcinėms bendrovėms leista viešai išleisti obligacijas.

Be to, kartu su ERPB Finansų ministerija vykdė projektą dėl investicinės aplinkos instituciniams investuotojams Lietuvoje gerinimo. Šio projekto ataskaita parodė, kad pagrindinės nepakankamo institucinių investuotojų investicijų lygio Lietuvoje priežastys – palyginti nedidelė Lietuvos finansų rinka, žemas finansų rinkos likvidumas, patrauklių investicinių priemonių, į kurias būtų galima investuoti instituciniams investuotojams, trūkumas ir pan. Projekto metu ERPB pateikė rekomendacijas, kaip pakelti nepakankamą minėtų investicijų lygį Lietuvoje. Finansų ministerija jau rengia šias rekomendacijas įgyvendinančius įstatymų projektus.

Taip pat šiuo metu analizuojama, kaip skatinti tvarų finansavimą Lietuvoje ir tapti tvarių finansų regioniniu centru. Finansų ministerija kartu su  ERPB  pradėjo Lietuvos tvarių (žaliųjų) finansų strategijos ir veiksmų plano projektą. Bus siekiama, kad Lietuvos rinkoje padaugėtų tiek tvarių projektų pasiūla, tiek tvaraus finansavimo paklausa, o Lietuva įsitvirtintų kaip tvarių finansų jurisdikcija Baltijos regione. Bus suteikiama daugiau galimybių šalies institucijoms kurti palankią ekosistemą tvarioms investicijoms Lietuvoje, skatinti tvarių instrumentų vystymąsi, įtraukti visuomenę į tvaraus vystymosi tikslų įgyvendinimą bei padėti pritraukti daugiau tarptautinių investuotojų.