BDAR
Close

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Sausio–birželio mėnesių valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų surinkimas

Data

2022 07 29

Įvertinimas
0
4629_6aea7c9ba70566b4d0927f7d7d6e48ed.jpg

Finansų ministerijos duomenimis, 2022 metų sausio–birželio mėnesiais valstybės biudžetas ir savivaldybių biudžetai pajamų gavo 25,8 proc. (1 637,7 mln. eurų) daugiau nei 2021 metais tuo pačiu laikotarpiu, kuomet didžiąją dalį laikotarpio buvo taikomi griežtesni karantino ribojimai. Iš viso per sausio–birželio mėnesius gauta 7 995,1 mln. eurų ir tai sudaro 55,1 proc. patvirtinto metinio pajamų plano. Planuotos bendros minėtų biudžetų pajamos 2022 metams – 14 519,4 mln. eurų.

Į valstybės biudžetą gauta 6 495,3 mln. eurų, tai yra 24,4 proc. (1 272,4 mln. eurų) daugiau nei praėjusių metų tą patį laikotarpį, kai didžiąją dalį laikotarpio buvo taikomi griežtesni karantino ribojimai.

Pajamų iš mokesčių į valstybės biudžetą gauta 6 086,8 mln. eurų. Tai yra 1 232,2 mln. eurų arba 25,4 proc. daugiau nei 2021 metų sausio–birželio mėnesiais. Toks ženklus pajamų iš mokesčių augimas, palyginti su praėjusiais metais, be kitų priežasčių, susidarė ir dėl to, kad tuo pačiu metu pernai didžiąją dalį lyginamojo laikotarpio vis dar galiojo griežtesnės karantino sąlygos. Pažymėtina, jog einamųjų metų sausio–birželio mėnesių pajamos didele dalimi atspindi ekonominės veiklos, vykdytos nuo praėjusių metų gruodžio iki einamųjų metų gegužės mėnesių, rezultatus.

Iš pridėtinės vertės mokesčio (PVM) gauta 2 827,2 mln. eurų pajamų. Tai yra 564,1 mln. eurų (24,9 proc.) daugiau nei 2021 metų sausio–birželio mėnesiais. Prie pajamų iš PVM augimo prisidėjo žema 2021 metų palyginamoji bazė – pernai  atitinkamo laikotarpio pradžioje vartojimą stabdė karantino metu taikyti griežtesni veiklos ribojimai, o 2022 metais (visais mėnesiais) stebimas spartus PVM prievolės augimas. Be to, 2021 metų sausio–birželio mėnesiais dalis mokesčių mokėtojų dar naudojosi galimybe atidėti prievolių mokėjimus, kai tuo tarpu 2022 metų sausio–birželio mėnesiais šio mokesčio atidėjimai buvo grąžinami.

Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio (GPM) sudarė 2 434 mln. eurų. Tai 599,4 mln. eurų (32,7 proc.) daugiau nei 2021 metų sausio–birželio mėnesiais dėl gerėjančios situacijos darbo rinkoje ir spartaus darbo užmokesčio augimo bei reikšmingai išaugusios gyventojų GPM prievolės pagal metines GPM deklaracijas už 2021 metus.

Už visas akcizines prekes gauta 811,9 mln. eurų pajamų – 53,6 mln. eurų (7,1 proc.) daugiau nei 2021 metų tą patį laikotarpį. Pajamų iš akcizų augimui minimu laikotarpiu įtakos turėjo 2021 metų gruodį–2022 metų gegužę augę kai kurių akcizais apmokestinamų prekių – etilo alkoholio, alaus, cigarečių, cigarų ir cigarilių, elektroninių cigarečių skysčio bei degalų – pardavimai didmeninėje rinkoje. 2020 metų gruodį–2021 metų gegužę degalų pardavimai buvo kritę dėl asmenų judėjimo apribojimų. Taip pat prie pajamų iš akcizų augimo prisidėjo nuo 2021 metų kovo 1 dienos bei nuo 2022 metų sausio 1 dienos padidinti akcizų tarifai apdoroto tabako produktams, taip pat nuo 2022 metų sausio 1 dienos padidinti akcizų tarifai kaitinamojo tabako produktams, elektroninių cigarečių skysčiui bei etilo alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams.

Pelno mokesčio gauta 991,4 mln. eurų, tai yra 254,9 mln. eurų (34,6 proc.) daugiau nei 2021 metais per tą patį laikotarpį dėl didesnių, nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, avansinio pelno mokesčio už 2022 metus ir metinio pelno mokesčio už 2021 metus įmokų. Mokesčių mokėtojams birželį pateikus metines pelno mokesčio deklaracijas paaiškėjo, kad įmonių pajamos augo – mokėtino pelno mokesčio už 2021 metus deklaruota 30,5 proc. daugiau nei už 2020 metų finansinius rezultatus. Taip pat 2022 metų pradžioje buvo sumokėta 32,6 mln. eurų daugiau pelno mokesčio prie pajamų šaltinio nei prieš metus.

Kitų (nemokestinių) pajamų, išskyrus Europos Sąjungos (ES) lėšas, į valstybės biudžetą gauta 408,5 mln. eurų, tai yra 40,3 mln. eurų (10,9 proc.) daugiau nei 2021 metų sausio–birželio mėnesiais.

2022 metų sausio–birželio mėnesių pajamų į valstybės biudžetą surinkimas:

Pajamos, mln. eurų

Valstybės biudžetas

Metinis 2022 m. planas, mln. eurų

Sausio-birželio mėn.
planas

Pajamos per
2022 m. sausio-birželio mėn.

Sausio-birželio mėn. pajamų dalis  nuo metinio plano, proc.

Sausio-birželio mėn. plano vykdymas

Pajamų augimas, palyginti su 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu, proc.

Gyventojų pajamų mokestis

2 404,0

1 200,3

1 259,5

52,4%

104,9%

31,5%

Pelno mokestis

1 419,1

921,0

991,4

69,9%

107,6%

34,6%

Pridėtinės vertės mokestis

5 348, 2

2 817,3

2 827,2

52,9%

100,4%

24,9%

Akcizai

1 687,4

807,7

811,9

48,1%

100,5%

7,1%

Kitos mokesčių pajamos

306,4

180,1

196,7

64,2%

109,2%

41,9%

Kitos (nemokestinės) pajamos (be ES lėšų)

680,6

405,6

408,5

60,0%

100,7%

10,9%

PAJAMOS IŠ VISO (be ES lėšų)

11 845,7

6 332,0

6 495,3

54,8%

102,6%

24,4%