copyright

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Sausio – vasario mėnesių valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamos viršijo prognozuotąsias

Data

2020 03 18

Įvertinimas
0
Pajamos.jpg

Išankstiniais Finansų ministerijos duomenimis, 2020 m. sausio – vasario mėnesių valstybės biudžetas ir savivaldybių biudžetai pajamų gavo 15,3 proc. (233,5 mln. eurų) daugiau nei 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu. Prognozuotos bendros minėtų biudžetų 2020 m. pirmų dviejų mėnesių pajamos – 1 712,1 mln. eurų, faktinės – 1 761,3 mln. eurų, t.y., gauta 2,9 proc. (49,2 mln. eurų) daugiau nei prognozuota.

Pajamų į valstybės biudžetą gauta 1 452,1 mln. eurų. Tai yra 13,2 proc. (169,5 mln. eurų) daugiau nei praėjusių metų tą patį laikotarpį ir 1,2 proc. (17,7 mln. eurų) daugiau nei prognozuota. Sausio – vasario mėnesių valstybės biudžeto pajamos sudarė 15,2 proc. metinio plano.

Pajamų iš mokesčių į valstybės biudžetą gauta 1 386,7 mln. eurų. Tai yra 185,6 mln. eurų arba 15,5 proc. daugiau nei 2019 m. sausio – vasario mėnesiais ir 27,3 mln. eurų (2,0 proc.) daugiau nei prognozuota.

Iš pridėtinės vertės mokesčio (PVM) gauta  834,8 mln. eurų pajamų. Tai yra 106,2 mln. eurų (14,6 proc.) daugiau nei 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu ir 3,4 mln. eurų (0,4 proc.) daugiau nei planuota. Reikšmingas augimas buvo dėl žemos palyginamosios bazės, kuomet 2019 m. sausio pajamos iš PVM buvo vos 0,2 proc. didesnės nei 2018 m. sausį.

Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio (GPM) 2020 m. sausio – vasario mėnesiais buvo 473,5 mln. eurų. Tai 122,7 mln. eurų (35 proc.) daugiau nei 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu ir 29,1 mln. eurų arba 6,5 proc. daugiau nei prognozuota. 2020 m. sausio-vasario mėn. pajamų iš GPM spartesniam augimui įtakos turėjo dėl pereinamojo mokesčių reformos įgyvendinimo laikotarpio žemesnė 2019 m. sausio mėn. bazė.

Už visas akcizines prekes gauta 246,4 mln. eurų – 2,1 proc. (5,1 mln. eurų) daugiau nei 2019 m. sausio – vasario mėnesiais ir 0,4 proc. arba 1,0 mln. eurų daugiau nei prognozuota.

Pelno mokesčio gauta 7,1 mln. eurų, t.y., 5,7 mln. eurų arba daugiau nei 2019 m. sausio – vasario mėnesiais ir 1,4 mln. eurų arba 23,6 proc. daugiau nei planuota. Atsižvelgiant į tai, kad pirmasis reikšmingas pelno mokesčio mokėjimo terminas yra kovo mėnesį, sausio – vasario mėnesių pelno mokesčio pajamos yra atsitiktinio pobūdžio.

Kitų pajamų, materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo bei finansinio turto sumažėjimo pajamų į valstybės biudžetą gauta 65,4 mln. eurų, t.y., 19,7 proc. (16,1 mln. eurų) mažiau nei 2019 m. sausio – vasario mėnesiais ir 12,9 proc. (9,7 mln. eurų) mažiau nei prognozuota.

Patvirtintas 2020 m. valstybės biudžeto pajamų planas (be ES lėšų) sudaro 9 547,9 mln. eurų, su ES lėšomis – 11 530,3 mln. eurų.