BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Skelbiama VšĮ Pinigų plovimo prevencijos kompetencijos centro vadovo atranka

Data

2021 01 18

Įvertinimas
1
AdobeStock_91404661.jpeg

Pinigų plovimo ir jo efektyvios prevencijos temos aktualumui neslopstant visame pasaulyje, Lietuva siekia tapti šios srities kompetencijos lydere Europoje. Lietuvoje steigiamas Pinigų plovimo prevencijos kompetencijos centras – unikalus viešojo ir privačiojo sektoriaus partnerystės pavyzdys, sutelkiantis jų pastangas kovojant su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu. Centro steigėjai yra Lietuvos Respublikos valstybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos bankas ir Lietuvos bankų asociacijai (LBA) priklausantys komerciniai šalies bankai.

Numatomi šie Pinigų plovimo prevencijos kompetencijos centro veiklos tikslai:

 • dalytis informacija apie pinigų plovimo ir teroristų finansavimo tipologijas, tam sukurti specialią informacijos apsikeitimo platformą ir padėti visai finansų rinkai tinkamai identifikuoti ir valdyti rizikas;
 • atlikti tyrimus, vertinimus ir analizes, rengti gaires, rekomendacijas, metodikas ir teisėkūros iniciatyvas tobulinant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos sistemą;
 • padėti privačiojo sektoriaus subjektams atlikti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos vidaus rizikos vertinimą;
 • stiprinti viešojo ir privačiojo sektorių subjektų darbuotojų kompetenciją pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje, organizuoti mokymus, seminarus, konferencijas ir kitus renginius;
 • viešinti bendradarbiavimo bei pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių taikymo Lietuvoje veiklą.

Atranką vykdys iš Kompetencijų centro steigėjų atstovų suformuota Atrankos komisija, pasitelkdama vadovų paieškos kompaniją „AIMS International Lietuva“.

Reikalavimai kandidatams į VŠĮ Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro vadovo pareigas

Pareigybės tikslas:

Organizuoti ir kontroliuoti VŠĮ Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro veiklą įgyvendinant VŠĮ nustatytus tikslus.

Pagrindinės atsakomybės sritys:

 1. Veiklos valdymas. Atsižvelgiant į steigėjų/dalininkų patvirtintus strateginius dokumentus, pateiktas veiklos gaires, sudaryti ir organizuoti VŠĮ veiklos planus, koordinuoti VŠĮ veiklos planų vykdymą, vertinti veiklos rizikas ir aplinkybes, darančias įtaką planavimui ir sprendimų priėmimui.
 2. Vadovavimas. Atsižvelgiant į gerąją vadovavimo praktiką, efektyviai vadovaujant kolektyvui, atsakyti už tinkamą tikslų formulavimą, VŠĮ darbuotojų kompetencijų ir gebėjimų ugdymą, taikant mokymo ar neformalius būdus, suburti veiklią komandą, užtikrinti, kad ji veiktų kryptingai, būtų motyvuota ir entuziastingai siekianti VŠĮ tikslų.
 3. Administravimas. Vadovaujantis teisės aktais, atsakyti už VšĮ veiklos administravimą, tinkamą užduočių paskirstymą ir vykdymo kontrolę, komunikaciją su trečiosiomis šalimis siekiant, kad įstaigos veikla vyktų sklandžiai.

Reikalavimai kandidatui:

 1.    Aukštasis universitetinis išsilavinimas ekonomikos (vadybos), finansų (matematikos) ar teisės srityje;
 2.    Ne mažesnė kaip 3 metų darbo vadovavimo patirtis finansų įstaigoje ar draudimo įmonėje arba finansų įstaigų priežiūros institucijoje draudimo, finansų ar ekonomikos srityse;
 3.    Ne mažesnė kaip 2 metų patirtis finansinių nusikaltimų tyrimo arba pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje;
 4.   Labai geras Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos banko valdybos nutarimų ir kitų teisės aktų, Europos Sąjungos teisės aktų, tarptautinių standartų, reglamentuojančių pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją, išmanymas;
 5.    Gebėjimas sklandžiai ir logiškai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 6.    Geros profesinės anglų kalbos žinios;
 7.    Strateginis mąstymas ir stipri orientacija į rezultatą;
 8.   Mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);
 9. Asmeninės savybės: puikūs lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo įgūdžiai, iniciatyvumas, kūrybiškumas, gebėjimas organizuoti ir koordinuoti komandos darbą, derybiniai įgūdžiai, komunikabilumas, pareigingumas, kruopštumas;
 10. ACAMS ir (ar) ICA sertifikatai – būtų vertinami kaip privalumas.

Numatomas mėnesinis atlygis: 4000-7000 EUR neatskaičius mokesčių. Konkretus atlygis pasirinktam kandidatui nustatomas atsižvelgiant į kandidato darbo patirtį ir kompetenciją.

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatas:

 1.    Gyvenimo aprašymą (CV);
 2.    Motyvacinį laišką;
 3.    Tapatybę patvirtinančio asmens dokumento kopiją;
 4.    Kandidato sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

Dokumentus siųsti el.paštu: vaida.ruskiene@aims.lt .

„AIMS International Lietuva” kontaktinis asmuo: Vaida Ruškienė, tel. +370 620 35062, el. p.: vaida.ruskiene@aims.lt.

Atrankos pabaiga: 2021-02-01