BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Įmonių kategorijos

Įmonių kategorijos: labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės.

Labai mažos įmonės gali nerengti aiškinamojo rašto ir tada jų finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios finansinės ataskaitos:

 1. trumpas balansas;
 2. trumpa pelno (nuostolių) ataskaita.

Mažų įmonių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios finansinės ataskaitos:

 1. balansas arba sutrumpintas balansas;
 2. pelno (nuostolių) ataskaita;
 3. aiškinamasis raštas.

Vidutinių ir didelių įmonių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios finansinės ataskaitos:

 1. balansas;
 2. pelno (nuostolių) ataskaita;
 3. pinigų srautų ataskaita;
 4. nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita;
 5. aiškinamasis raštas.

Reglamentavimas ir taikymas

Įmonės finansinės ataskaitos sudaromos vadovaujantis:

 1. Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu;
 2. verslo apskaitos standartais arba tarptautiniais apskaitos standartais;
 3. kitais teisės aktais.

Jeigu įmonė turi dukterinių įmonių, ji turi sudaryti konsoliduotąsias finansines ataskaitas.  Konsoliduotosios finansinės ataskaitos – įmonių grupės finansinės ataskaitos, sudarytos ir pateiktos kaip vienos įmonės finansinės ataskaitos. Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų sudarymą reglamentuoja  Įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymas, kuris taikomas akcinėms bendrovėms ir uždarosioms akcinėms bendrovėms, galinčioms daryti tiesioginį ar netiesioginį lemiamą poveikį vienam ar keliems pelno siekiantiems juridiniams asmenims.

Nuorodos:

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-25