Viešojo sektoriaus subjektų apskaita ir atskaitomybė

Viešojo sektoriaus subjektų, jų grupių, tarp jų valstybės ir savivaldybių, atskaitomybės procesą reglamentuoja 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas. Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas nustato visuomenei skelbiamų viešojo sektoriaus subjektų ataskaitų rinkinių sudėčiai, finansinėse, biudžeto vykdymo ir veiklos ataskaitose teikiamai informacijai, ataskaitų rinkinių rengimui keliamus reikalavimus ir atsakomybę už jų parengimą, pateikimą ir paskelbimą. Viešojo sektoriaus subjektai turi tvarkyti finansinę apskaitą ir sudaryti ataskaitas pagal apskaitos standartus ir bendrąjį sąskaitų planą nuo 2010 m. sausio 1 d.

Vidutinės palūkanų normos turto ir įsipareigojimų vertei apskaičiuoti 2023-12-31

Vidutinės palūkanų normos turto ir įsipareigojimų vertei apskaičiuoti 2022-12-31

Vidutinės palūkanų normos turto ir įsipareigojimų vertei apskaičiuoti  2021-12-31

Atnaujinimo data: 2024-01-04