Ekonominės klasifikacijos taikymo DUK

Dėl išeitinių išmokų:

Išeitinės išmokos ir nuo jų apskaičiuotos socialinio draudimo įmokos priskiriamos 2.7.3.1.1.1 ekonominės klasifikacijos straipsniui "Darbdavių socialinė parama pinigais".

Kokiam ekonominės klasifikacijos straipsniui priskiriama interneto svetainės turinio valdymo sistemos aptarnavimo paslaugų įsigijimas?

Išlaidos priskiriamos 2.2.1.1.1.21 ekonominės klasifikacijos straipsniui „Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“.

Kokiam ekonominės klasifikacijos straipsniui turi būti priskiriamos Infolex teisinės informacijos bazės abonentų paslaugos, Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų duomenų bazės abonentų paslaugos?

Išlaidos priskiriamos 2.2.1.1.1.30 ekonominės klasifikacijos straipsniui „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“.

Kokiam ekonominės klasifikacijos straipsniui priskiriama teksto korektūros ir vertimo paslaugų įsigijimo išlaidos?

Išlaidos priskiriamos 2.2.1.1.1.30 ekonominės klasifikacijos straipsniui „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“.

Kokiam ekonominės klasifikacijos straipsniui priskiriama gyventojų informavimo ir perspėjimo sistemos valdymo įrangos (sirenų ir paleidimo pulto) priežiūros ir remonto paslaugų, susijusių su civiline sauga, įsigijimas?

Išlaidos priskiriamos 2.2.1.1.1.30 ekonominės klasifikacijos straipsniui „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“.

Kokiam ekonominės klasifikacijos straipsniui turėtų būti priskiriama posėdžių salės elektroninio balsavimo, garso ir vaizdo įrangos, posėdžių valdymo sistemos aptarnavimo paslaugų įsigijimas?

Išlaidos priskiriamos 2.2.1.1.1.30 ekonominės klasifikacijos straipsniui „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“.

Kokiam ekonominės klasifikacijos straipsniui turėtų būti priskiriamas VĮ Registro centro teikiamų paslaugų įsigijimas ir nekilnojamo daikto įregistravimo / išregistravimo nekilnojamo turto registre paslaugų įsigijimas?

Išlaidos priskiriamos 2.2.1.1.1.30 ekonominės klasifikacijos straipsniui „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“.

Kokiam ekonominės klasifikacijos straipsniui turėtų būti priskiriamas kavos, sausainių pirkimas, kurie naudojami organizuojamų seminarų pertraukų metu bei iš tiekėjo perkama analogiška paslauga įvairiems renginiams?

Seminarų metu kavos pertraukos rengimo išlaidos (tiek rengiamos pačių, tiek perkamos iš tiekėjo) priskiriamos ekonominės klasifikacijos straipsniui 2.2.1.1.1.30 „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“.

Darbo susitikimo metu, skirtų darbo klausimams aptarti, svarstyti, derinti su kitų įstaigų, įmonių atstovais, kavos pertraukos rengimo išlaidos priskiriamos ekonominės klasifikacijos straipsniui 2.2.1.1.1.22 „Reprezentacinės išlaidos“.

Kokiame išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnyje turi būti planuojamos kitai biudžetinei įstaigai perduodamos lėšos įrangai įsigyti (mokėtojui bus suteikta galimybė naudotis šios įrangos teikiamomis paslaugomis)?

Išlaidos įrangai įsigyti turėtų būti priskiriamos 2.8.1.2.1.01 ekonominės klasifikacijos straipsniui  „Kitos išlaidos turtui įsigyti“.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-31